Đánh giá của bạn về cổng thông tin điện tử
165 người đã bình chọn
2323 người đang online

Quyết định số 2053/QĐ-UBND Về việc điều chỉnh Quyết định số 1235/QĐ-UBND ngày 14/4/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt danh mục tài sản mua sắm tập trung cấp tỉnh và giao đơn vị thực hiện mua sắm tập trung năm 2021

Đăng ngày 09 - 09 - 2022
100%

Ngày 15/6/2021 UBND tỉnh Thanh Hóa đã có Quyết định số 2053/QĐ-UBND Về việc điều chỉnh Quyết định số 1235/QĐ-UBND ngày 14/4/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt danh mục tài sản mua sắm tập trung cấp tỉnh và giao đơn vị thực hiện mua sắm tập trung năm 2021

Điều chỉnh nội dung khoản 1 Điều 1 Quyết định số 1235/QĐ-UBND  ngày 14/4/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt danh mục tài sản mua sắm tập trung cấp tỉnh và giao đơn vị thực hiện mua sắm tập trung năm 2021, cụ thể như sau:
Tại khoản 1 Điều 1 Quyết định số 1235/QĐ-UBND đã quy định: “Danh mục tài sản mua sắm tập trung cấp tỉnh năm 2021 gồm: Máy vi tính (để bàn, xách tay);máy in; máy chiếu; máy photocopy; máy điều hòa không khí.”.
Nay điều chỉnh thành: “Danh mục tài sản mua sắm tập trung cấp tỉnh năm 2021 gồm: Máy vi tính (để bàn, xách tay); máy in; máy chiếu; máy photocopy.”.
Lý do điều chỉnh: Để phù hợp thực tế của địa phương trong việc thực hiện mua sắm thiết bị phục vụ hoạt động chung là máy điều hòa không khí.

Để xem chi tiết Quyết định, vui lòng tải về tại file đính kèm dưới đây

File đính kèm.

 

 

Nguồn tin: Văn phòng sở,   Tác giả: Văn phòng Sở

<

Tin mới nhất

Thư mời chào giá thiết bị ký số (iPad Pro)(20/07/2023 2:27 CH)

Thư mời báo giá Thang máy tòa nhà Văn phòng Sở Tài chính(18/07/2023 8:48 SA)

Kết quả thực hiện, triển khai mua sắm tập trung năm 2018, tỉnh Thanh Hóa(09/09/2022 3:04 CH)

Phòng Quản lý Công sản - Giá, Sở Tài chính(09/09/2022 3:03 CH)

Mẫu đăng ký mua sắm tập trung năm 2021(09/09/2022 2:59 CH)

QUYẾT ĐỊNH Số: 1985/QĐ-UBND Về việc phê duyệt tiêu chuẩn kỹ thuật và mức giá dự toán của tài sản...(09/09/2022 11:48 SA)

Quyết định số 2053/QĐ-UBND Về việc điều chỉnh Quyết định số 1235/QĐ-UBND ngày 14/4/2021 của Chủ...(09/09/2022 11:47 SA)

Bản cam kết mua sắm tập trung theo đúng nhu cầu đăng ký(09/09/2022 11:43 SA)