Đánh giá của bạn về cổng thông tin điện tử
165 người đã bình chọn
2510 người đang online
Danh sách công khai ngân sách
Tên báo cáo Năm báo cáo Mẫu biểu Số quyết định/VB Công bố
Cân đối ngấn sách địa phương năm 2021 2021 TH-2021-N-B59-TT343-38 T.Minh
Ước thực hiện chi ngân sách địa phương 12 tháng năm 2019 2019 61/CKNS T.Minh
Ước thực hiện thu ngân sách địa phương 12 tháng năm 2019 2019 60/CKNS T.Minh
Công khai số liệu thực hiện dự toán ngân sách địa phương cả năm đã được báo cáo Ủy ban nhân dân cấp tỉnh 2018 59/CKNS T.Minh
Công khai số liệu thực hiện dự toán ngân sách địa phương cả năm đã được báo cáo Ủy ban nhân dân cấp tỉnh 2018 60/CKNS T.Minh
Công khai số liệu thực hiện dự toán ngân sách địa phương cả năm được báo cáo Ủy ban nhân dân cấp tỉnh 2018 61/CKNS T.Minh
1