Đánh giá của bạn về cổng thông tin điện tử
165 người đã bình chọn
2588 người đang online
Danh sách công khai ngân sách
Tên báo cáo Năm báo cáo Mẫu biểu Số quyết định/VB Công bố
Tổng hợp tình hình công khai dự toán chi đầu tư xdcb của ngân sách cấp tỉnh năm 2019 2019
Tổng hợp tình hình công khai dự toán chi đầu tư xdcb của ngân sách cấp tỉnh năm 2018 2018
Tổng hợp tình hình công khai dự toán chi đầu tư xdcb của ngân sách cấp tỉnh năm 2017 2017
1