Đánh giá của bạn về cổng thông tin điện tử
180 người đã bình chọn
1098 người đang online

Kết quả thực hiện, triển khai mua sắm tập trung năm 2018, tỉnh Thanh Hóa

Đăng ngày 09 - 09 - 2022
100%

Ngày 16/08/2018, Sở Tài chính Thanh Hóa đã phê duyệt kết quả thực hiện mua sắm tập trung năm 2018 với các nội dung cụ thể như sau.

Nguồn tin: Sở Tài chính Thanh Hóa,   Tác giả: Đào Xuân Cường

<

Tin mới nhất

Kết quả thực hiện, triển khai mua sắm tập trung năm 2018, tỉnh Thanh Hóa(09/09/2022 3:04 CH)