Đánh giá của bạn về cổng thông tin điện tử
165 người đã bình chọn
2160 người đang online
Danh sách công khai ngân sách
Tên báo cáo Năm báo cáo Mẫu biểu Số quyết định/VB Công bố
Báo cáo tình hình vay và trả nợ của tỉnh Thanh Hóa năm 2021 2021 2343/STC-DT
Báo cáo tình hình thực hiện vay và trả nợ của chính quyền địa phương năm 2020 . 2020 49/STC-ĐT
Báo cáo tình hình vay và trả nợ của ngân sách địa phương đến ngày 25/3/2019 và dự kiến thực hiện giai doanaj 2020-2022, tỉnh Thanh Hóa 2019 3694/UBND-THKH
1