Đánh giá của bạn về cổng thông tin điện tử
165 người đã bình chọn
2631 người đang online
  • Ngày 18/8/2017, Sở Tài chính đã phê duyệt kết quả đấu thầu gói thầu “Mua sắm tập trung cấp tỉnh tài sản (máy vi tính) đợt 1 năm 2017” thuộc dự án “Mua sắm tập trung cấp tỉnh tài sản (máy vi tính) đợt 1 năm 2017” tại Quyết định số 3450/QĐ-STC của Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Thanh Hóa.

  • Sở Tài chính Thanh Hóa có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, mua sắm thiết bị ký số chuyên dụng phục vụ công tác chuyên môn nghiệp vụ và chỉ đạo điều hành của Chánh Văn phòng Sở với nội dung cụ thể như sau:

  • Sở Tài chính Thanh Hóa có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, lập Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án “Mua sắm, lắp đặt thay thế mới thang máy tại Trụ sở Sở Tài chính Thanh Hóa”. Kính đề nghị đề nghị các Công ty kinh doanh thang máy gửi báo giá về Sở Tài chính. Trân trọng cảm ơn!