Đánh giá của bạn về cổng thông tin điện tử
165 người đã bình chọn
1220 người đang online
Danh sách công khai ngân sách
Tên báo cáo Năm báo cáo Mẫu biểu Số quyết định/VB Công bố
Về việc báo cáo kết quả thực hiện kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước về kiếm toán ngân sách địa phương năm 2017 2019 1076/STC-QLNS.TTK
Báo cáo kết quả thực hiện kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước về kiểm toán ngân sách địa phương năm 2019 của tỉnh Thanh Hóa 2019 529 /STC- QLNS.TTK
Báo cáo kết quản thực hiện kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước đối với báo cáo quyết toán năm 2016 2018 3983/STC-QLNS.TTK
Báo cáo kết quả thực hiện kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước đối với báo cáo quyết toán năm 2018. 2018 5125/STC- QLNS.TTK
1