Đánh giá của bạn về cổng thông tin điện tử
180 người đã bình chọn
1202 người đang online

Phòng Quản lý Công sản - Giá, Sở Tài chính

Đăng ngày 09 - 09 - 2022
100%

Ngày 18/8/2017, Sở Tài chính đã phê duyệt kết quả đấu thầu gói thầu “Mua sắm tập trung cấp tỉnh tài sản (máy vi tính) đợt 1 năm 2017” thuộc dự án “Mua sắm tập trung cấp tỉnh tài sản (máy vi tính) đợt 1 năm 2017” tại Quyết định số 3450/QĐ-STC của Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Thanh Hóa.

Sở Tài chính đề nghị các đơn vị khai thác các tài liệu (Quyết định phê duyệt kết quả đấu thầu, thỏa thuận khung, Model, mẫu mã, cấu hình, xuất xứ, thời gian bảo hành của thiết bị, thông tin đơn vị trúng thầu, ...) tại các văn bản dưới đây:

1.Quyết định 3312/QĐ-STC ngày 9 tháng 8 năm 2017 của Giám đốc Sở Tài chính Về việc phê duyệt danh sách nhà thầu đáp ứng yêu cầu kỹ thuật gói thầu "Mua sắm tập trung cấp tỉnh tài sản (Máy vi tính) đợt 1 năm 2017" thuộc dự án (Hạng mục) "Mua sắm tập trung cấp tỉnh tài sản (máy vi tính) đợt 1 năm 2017" . Download văn bản tại đây

 2. Quyết định 3410/QĐ-STC ngày 16 tháng 8 năm 2017 của Giám đốc Sở Tài chính Về việc phê duyệt danh sách nhà thầu đáp ứng yêu cầu về tài chính gói thầu "Mua sắm tập trung cấp tỉnh tài sản (máy vi tính) đợt 1 năm 2017" thuộc dự án (Hạnh mục) "Mua sắm tập trung cấp tỉnh tài sản (Máy vi tính) đợt 1 năm 2017". Dowload văn bản tại đây

 3. Quyết định 3450/QĐ-STC ngày 18 tháng 8 năm 2017 của Giám đốc Sở Tài chính Về việc Phê duyệt kết quả đấu thầu gói thầu "Mua sắm tập trung cấp tỉnh tài sản (máy vi tính)đợt 1 năm 2017". Download văn bản tại đây

 4.Thỏa thuận khung mua sắm tập trung 198/2017/TTKMSTT ngày 21 tháng 8 năm 2017. Download văn bản tại đây

5. Mẫu hợp đồng mua sắm tài sản; Biên bản nghiệm thu, bàn giao, tiếp nhận tài sản. Download mẫu tại đây

 

Nguồn tin: Phòng Quản lý Công sản - Giá, Sở Tài chính,   Tác giả: Đào Xuân Cường

<

Tin mới nhất

Phòng Quản lý Công sản - Giá, Sở Tài chính(09/09/2022 3:03 CH)