Đánh giá của bạn về cổng thông tin điện tử
165 người đã bình chọn
1519 người đang online
Danh sách công khai ngân sách
Tên báo cáo Năm báo cáo Mẫu biểu Số quyết định/VB Công bố
BÁO CÁO NGÂN SÁCH CÔNG DÂN TỔNG HỢP, CÂN ĐỐI THU-CHI NGÂN SÁCH TỈNH NĂM 2021 2021
BÁO CÁO NGÂN SÁCH CÔNG DÂN TỔNG HỢP, CÂN ĐỐI THU-CHI NGÂN SÁCH TỈNH NĂM 2020 2020
Báo cáo ngân sách Công dân Tổng hợp, cân đối thu - chi ngân sách tỉnh năm 2019 2019
Báo cáo ngân sách Công dân Tổng hợp, cân đối thu - chi ngân sách tỉnh năm 2018 2018
1