Đánh giá của bạn về cổng thông tin điện tử
180 người đã bình chọn
1453 người đang online

xây dựng kế hoạch và ưu tiên bố trí kinh phí cho công tác bình đẳng giới và vì sự tiến bộ phụ nữ theo kế hoạch năm 2021 và giai đoạn 2021-2023

Đăng ngày 29 - 09 - 2020
100%

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 11343/UBND-KTTC ngày 08 tháng 8 năm 2020 về việc triển khai xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2021 và kế hoạch tài chính - NSNN 03 năm 2021-2023, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đề nghị các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố phối hợp triển khai thực hiện một số nội dung công việc sau:

 

văn bản hướng dẫn kèm theo tại đây

<

Tin mới nhất

Phê duyệt Kế hoạch Hành động thực hiện chiến lược dân số Việt Nam giai đoạn 2020-2025, tầm nhìn...(29/09/2020 9:50 SA)

Thông báo Chương trình kiểm tra hoạt động vì sự tiến bộ phụ nữ năm 2020(29/09/2020 9:44 SA)

xây dựng kế hoạch và ưu tiên bố trí kinh phí cho công tác bình đẳng giới và vì sự tiến bộ phụ nữ...(29/09/2020 9:40 SA)

Về đại hội đại biểu phụ nữ các cấp và đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII nhiệm kỳ...(29/09/2020 9:03 SA)

V/v Đẩy mạnh tổ chức các hoạt động tuyên truyền Ngày Gia đình Việt Nam 28/6 và Tháng hành động...(09/06/2020 11:27 SA)

Tổ chức các hoạt động tuyên truyền Ngày Gia đình Việt Nam 28/6 và Tháng hành động quốc gia về...(09/06/2020 11:26 SA)

Chương trình công tác vì sự tiến bộ của phụ nữ tỉnh thanh Hóa năm 2020(09/06/2020 11:19 SA)

Thực hiện Đề án kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh...(09/06/2020 11:13 SA)