Đánh giá của bạn về cổng thông tin điện tử
180 người đã bình chọn
1137 người đang online

Thông báo Chương trình kiểm tra hoạt động vì sự tiến bộ phụ nữ năm 2020

Đăng ngày 29 - 09 - 2020
100%

Thực hiện Kế hoạch số 43/KH-BVSTBCPN ngày 20/3/2020 của Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ tỉnh Thanh Hóa về việc kiểm tra hoạt động vì sự tiến bộ của phụ nữ năm 2020 theo sự phân công của Trưởng Ban, Đoàn kiểm tra số 4 do đồng chí Hoàng Văn Truyền – Thành viên Ban chỉ đạo VSTBCPN - Phó Giám đốc Sở Tư pháp làm Trưởng đoàn - kiểm tra tại Sở Công thương và UBND thành phố Sầm Sơn. Nhằm đánh giá tình hình và kết quả hoạt động vì sự tiến bộ của phụ nữ, công tác cán bộ nữ tại đơn vị, địa phương để tổng hợp báo cáo tỉnh.

văn bản hướng dẫn kèm theo tại đây

<

Tin mới nhất

Phê duyệt Kế hoạch Hành động thực hiện chiến lược dân số Việt Nam giai đoạn 2020-2025, tầm nhìn...(29/09/2020 9:50 SA)

Thông báo Chương trình kiểm tra hoạt động vì sự tiến bộ phụ nữ năm 2020(29/09/2020 9:44 SA)

xây dựng kế hoạch và ưu tiên bố trí kinh phí cho công tác bình đẳng giới và vì sự tiến bộ phụ nữ...(29/09/2020 9:40 SA)

Về đại hội đại biểu phụ nữ các cấp và đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII nhiệm kỳ...(29/09/2020 9:03 SA)

V/v Đẩy mạnh tổ chức các hoạt động tuyên truyền Ngày Gia đình Việt Nam 28/6 và Tháng hành động...(09/06/2020 11:27 SA)

Tổ chức các hoạt động tuyên truyền Ngày Gia đình Việt Nam 28/6 và Tháng hành động quốc gia về...(09/06/2020 11:26 SA)

Chương trình công tác vì sự tiến bộ của phụ nữ tỉnh thanh Hóa năm 2020(09/06/2020 11:19 SA)

Thực hiện Đề án kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh...(09/06/2020 11:13 SA)