Đánh giá của bạn về cổng thông tin điện tử
180 người đã bình chọn
1095 người đang online

Chương trình công tác vì sự tiến bộ của phụ nữ tỉnh thanh Hóa năm 2020

Đăng ngày 09 - 06 - 2020
100%

Tập trung phối hợp, triển khai các hoạt động bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của Phụ nữ trên địa bàn toàn tỉnh nhằm thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu đã đề ra trong Kế hoạch hành động bình đẳng giới tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2016-2020

Tải văn bản tuyên truyền tại đây

<

Tin mới nhất

Phê duyệt Kế hoạch Hành động thực hiện chiến lược dân số Việt Nam giai đoạn 2020-2025, tầm nhìn...(29/09/2020 9:50 SA)

Thông báo Chương trình kiểm tra hoạt động vì sự tiến bộ phụ nữ năm 2020(29/09/2020 9:44 SA)

xây dựng kế hoạch và ưu tiên bố trí kinh phí cho công tác bình đẳng giới và vì sự tiến bộ phụ nữ...(29/09/2020 9:40 SA)

Về đại hội đại biểu phụ nữ các cấp và đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII nhiệm kỳ...(29/09/2020 9:03 SA)

V/v Đẩy mạnh tổ chức các hoạt động tuyên truyền Ngày Gia đình Việt Nam 28/6 và Tháng hành động...(09/06/2020 11:27 SA)

Tổ chức các hoạt động tuyên truyền Ngày Gia đình Việt Nam 28/6 và Tháng hành động quốc gia về...(09/06/2020 11:26 SA)

Chương trình công tác vì sự tiến bộ của phụ nữ tỉnh thanh Hóa năm 2020(09/06/2020 11:19 SA)

Thực hiện Đề án kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh...(09/06/2020 11:13 SA)