Đánh giá của bạn về cổng thông tin điện tử
180 người đã bình chọn
1234 người đang online

V/v hướng dẫn thực hiện công tác bình đẳng giới năm 2020

Đăng ngày 09 - 06 - 2020
100%

Thực hiện Công văn số 458/SLĐTBXH-BĐG ngày 12/02/2020 của Bộ lao động Thương binh xã hội về hướng dẫn bình đẳng giới năm 2020

Tổ chức thực hiện có hiệu quả các văn bản hướng dẫn chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, các bộ, ngành Trung ương, Tỉnh ủy, HĐND và UBND tỉnh Thanh Hóa về công tác Bình đẳng giới, đảm bảo bình đẳng thực chất giữa nam và nữ về cơ hội, sự tham gia và thụ hưởng; giảm khoảng cách giới trong lĩnh vực chính trị, lao động việc làm, giảm dần số vụ bạo lực trên cơ sở giới, nâng cao vị thế của phụ nữ trên các lĩnh vực của đời sống xã hội, góp phần thực hiện thành công Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2011 - 2020 và sự phát triển nhanh và bền vững của tỉnh.

văn bản hướng dẫn kèm theo tại đây

<

Tin mới nhất

Phê duyệt Kế hoạch Hành động thực hiện chiến lược dân số Việt Nam giai đoạn 2020-2025, tầm nhìn...(29/09/2020 9:50 SA)

Thông báo Chương trình kiểm tra hoạt động vì sự tiến bộ phụ nữ năm 2020(29/09/2020 9:44 SA)

xây dựng kế hoạch và ưu tiên bố trí kinh phí cho công tác bình đẳng giới và vì sự tiến bộ phụ nữ...(29/09/2020 9:40 SA)

Về đại hội đại biểu phụ nữ các cấp và đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII nhiệm kỳ...(29/09/2020 9:03 SA)

V/v Đẩy mạnh tổ chức các hoạt động tuyên truyền Ngày Gia đình Việt Nam 28/6 và Tháng hành động...(09/06/2020 11:27 SA)

Tổ chức các hoạt động tuyên truyền Ngày Gia đình Việt Nam 28/6 và Tháng hành động quốc gia về...(09/06/2020 11:26 SA)

Chương trình công tác vì sự tiến bộ của phụ nữ tỉnh thanh Hóa năm 2020(09/06/2020 11:19 SA)

Thực hiện Đề án kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh...(09/06/2020 11:13 SA)