Đánh giá của bạn về cổng thông tin điện tử
180 người đã bình chọn
1437 người đang online
Chi tiết công khai ngân sách
Tên công khai ngân sách: Báo cáo tình hình thực hiện vay và trả nợ của chính quyền địa phương năm 2020 .
Mô tả: Báo cáo tình hình thực hiện vay và trả nợ của chính quyền địa phương năm 2020 .
Biểu mẫu:
Năm báo cáo: 2020
Kỳ báo cáo: Năm
Thể loại báo cáo: 9.Báo cáo tình hình nợ công
Số quyết định Công bố: 49/STC-ĐT

491_vay và trả nợ 2020.pdf
Ngày công bố: 28/01/2021
File excel số liệu: