Đánh giá của bạn về cổng thông tin điện tử
180 người đã bình chọn
1153 người đang online
Chi tiết công khai ngân sách
Tên công khai ngân sách: Báo cáo tình hình vay và trả nợ của ngân sách địa phương đến ngày 25/3/2019 và dự kiến thực hiện giai doanaj 2020-2022, tỉnh Thanh Hóa
Mô tả: Báo cáo tình hình vay và trả nợ của ngân sách địa phương đến ngày 25/3/2019 và dự kiến thực hiện giai doanaj 2020-2022, tỉnh Thanh Hóa
Biểu mẫu:
Năm báo cáo: 2019
Kỳ báo cáo: Năm
Thể loại báo cáo: 9.Báo cáo tình hình nợ công
Số quyết định Công bố: 3694/UBND-THKH

Bao cao tinh hinh cong no 2019-2022 c3694.pdf
Ngày công bố: 29/03/2019
File excel số liệu: