Đánh giá của bạn về cổng thông tin điện tử
180 người đã bình chọn
1080 người đang online
Chi tiết công khai ngân sách
Tên công khai ngân sách: Báo cáo tình hình vay và trả nợ của tỉnh Thanh Hóa năm 2021
Mô tả: Báo cáo tình hình vay và trả nợ của tỉnh Thanh Hóa năm 2021
Biểu mẫu:
Năm báo cáo: 2021
Kỳ báo cáo: Năm
Thể loại báo cáo: 9.Báo cáo tình hình nợ công
Số quyết định Công bố: 2343/STC-DT

2343.2022.TT 84. Sau điều chỉnh DA Nghi Sơn..pdf
Ngày công bố: 05/05/2022
File excel số liệu: