Đánh giá của bạn về cổng thông tin điện tử
180 người đã bình chọn
1441 người đang online
Chi tiết công khai ngân sách
Tên công khai ngân sách: Công khai số liệu thực hiện dự toán ngân sách địa phương cả năm đã được báo cáo Ủy ban nhân dân cấp tỉnh
Mô tả: Cân đối ngân sách địa phương 12 tháng 2018
Biểu mẫu: 59/CKNS
Năm báo cáo: 2018
Kỳ báo cáo: Năm
Thể loại báo cáo: 3.4.Số liệu NSĐP đã được báo cáo UBND cấp tỉnh 12 tháng
Số quyết định Công bố: T.Minh

Thực hiện nhiệm vụ thu NSNN - chi NSĐP năm 2018.pdf
Ngày công bố: 01/01/2019
File excel số liệu: DT-2018-N-B59-TT343-38.xls