Đánh giá của bạn về cổng thông tin điện tử
180 người đã bình chọn
1220 người đang online
Chi tiết công khai ngân sách
Tên công khai ngân sách: Ước thực hiện chi ngân sách địa phương 12 tháng năm 2019
Mô tả: Ước thực hiện chi ngân sách địa phương 12 tháng năm 2019
Biểu mẫu: 61/CKNS
Năm báo cáo: 2019
Kỳ báo cáo: Năm
Thể loại báo cáo: 3.4.Số liệu NSĐP đã được báo cáo UBND cấp tỉnh 12 tháng
Số quyết định Công bố: T.Minh

Bao_cao_thu_chi_năm 2019.doc
Ngày công bố: 22/11/2019
File excel số liệu: DT-2019-N-B61-TT343-38.xls