Đánh giá của bạn về cổng thông tin điện tử
165 người đã bình chọn
2531 người đang online

Thành phố Thanh Hóa: Giá VLXD thông thường (đất, đá, cát) tại Thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa (18/08/2023)

Đăng ngày 12 - 09 - 2023
100%

Thành phố Thanh Hóa công khai giá bán VLXD thông thường (đất, đá, cát) tại Thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa từ ngày 18/08/2023, với các nội dung cụ thể như sau:

<

Tin mới nhất

Hậu Lộc: Giá VLXD thông thường (đất, đá, cát) tại huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa (17/08/2023)(12/09/2023 11:12 SA)

Như Thanh: Giá VLXD thông thường (đất, đá, cát) tại huyện Như Thanh, tỉnh Thanh Hóa (30/08/2023)(12/09/2023 11:07 SA)

Thành phố Thanh Hóa: Giá VLXD thông thường (đất, đá, cát) tại Thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh...(12/09/2023 10:59 SA)

Thiệu Hóa: Giá VLXD thông thường (đất, đá, cát) tại huyện Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hóa (21/08/2023)(12/09/2023 10:00 SA)

Thọ Xuân: Giá VLXD thông thường (đất, đá, cát) tại huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa (16/08/2023)(12/09/2023 9:51 SA)

Lang Chánh: Giá VLXD thông thường (đất, đá, cát) tại huyện Lang Chánh, tỉnh Thanh Hóa (16/08/2023)(12/09/2023 9:18 SA)

Bỉm Sơn: Giá VLXD thông thường (đất, đá, cát) tại thị xã Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hóa (08/08/2023)(12/09/2023 8:58 SA)

Huyện Yên Định: Giá VLXD thông thường (đất, đá, cát) tại Huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa (19/08/2023)(11/09/2023 4:49 CH)