Đánh giá của bạn về cổng thông tin điện tử
165 người đã bình chọn
2579 người đang online

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về ngày chuyển đổi số quốc gia

Đăng ngày 09 - 09 - 2022
100%

Theo Quyết đính của Thủ Tướng thì lấy ngày 10 tháng 10 hằng năm là Ngày Chuyển đổi số quốc gia.

Ngày Chuyển đổi số quốc gia được tổ chức hằng năm nhằm:

  1. Đẩy nhanh tiến độ triển khai các nhiệm vụ về chuyển đổi số quốc gia, thực hiện có hiệu quả Chương trình Chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.
  2. Nâng cao nhận thức của người dân toàn xã hội về vai trò, ý nghĩa và lợi ích của chuyển đổi số.
  3. Thúc đẩy sự tham gia vào cuộc của cả hệ thống chính trị, hành động đồng bộ ở các cấp và sự tham gia của toàn dân bảo đảm sự thành công của chuyển đổi số.

Xem chi tiết Quyết định tại đây

<

Tin mới nhất

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về ngày chuyển đổi số quốc gia(09/09/2022 2:09 CH)

Báo cáo chuyên đề về chuyển đổi số(09/09/2022 2:08 CH)

Công văn Số 1201/CAT-PC08 Của Công An tỉnh Thanh Hóa về việc thông báo cung cấp dịch vụ công trực...(09/09/2022 2:06 CH)

Bộ Công Thương chủ động và tích cực thực hiện chuyển đổi số(04/01/2022 3:05 CH)

Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho ý kiến vào một số Đề án tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội(31/12/2021 2:30 CH)

Nghị quyết của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Thanh Hoá về chuyển đổi số tỉnh Thanh Hóa đến năm 2025, định...(22/11/2021 8:42 CH)

Ngành Công Thương xây dựng 05 nhóm mục tiêu hỗ trợ doanh nghiệp chuyển đổi số(19/11/2021 2:41 CH)