Đánh giá của bạn về cổng thông tin điện tử
180 người đã bình chọn
1118 người đang online

Hội thảo khoa học về Phát triển bền vững ngành Công Thương

Đăng ngày 30 - 08 - 2019
100%

Tại Hội thảo khoa học về Phát triển bền vững (PTBV) ngành Công Thương vừa diễn ra sáng ngày 29/8 tại Hà Nội, Thứ trưởng Bộ Công Thương Cao Quốc Hưng cho biết, để thực hiện Chiến lược PTBV và Chương trình Nghị sự 2030 vì sự PTBV của Việt Nam, Bộ trưởng Bộ Công Thương đã thành lập Ban chỉ đạo PTBV và Văn phòng PTBV của Bộ Công Thương để triển khai các nhiệm vụ được giao, đồng thơi ban hành Kế hoạch hành động thực hiện Chương trình nghị sự 2030 (tại Quyết định số 4917/QĐ-BCT ngày 29 tháng 12 năm 2017) để thực hiện. Trong đó, 15 mục tiêu về PTBV của Chính phủ giao đã được Bộ Công Thương được cụ thể hóa thành các nhiệm vụ cụ thể và phân công cho 20 đơn vị thuộc Bộ để thực hiện.

Thứ trưởng Cao Quốc Hưng cho biết thêm, ngày 12 tháng 4 năm 2013, Thủ tướng chính phủ ban hành Quyết định số 432/QĐ-TTg phê duyệt Chiến lược Phát triển bền vững Việt Nam giai đoạn 2011 – 2020 với mục tiêu tổng quát “Tăng trưởng bền vững, có hiệu quả, đi đôi với tiến độ, công bằng xã hội, bảo vệ tài nguyên và môi trường, giữ vững ổn định chính trị - xã hội, bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ quốc gia”. Chiến lược được thực hiện với 3 định hướng lớn về Phát triển kinh tế, Phát triển xã hội và Bảo vệ tài nguyên và môi trường.

Thứ trưởng Bộ Công Thương Cao Quốc Hưng

Tiếp đó, tích cực tham gia vào Chương trình nghị sự 2030 do Đại hội đồng LHQ thông qua tháng 9/2015, ngày 10 tháng 5 năm 2017, tại Quyết định số 622/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Kế hoạch hành động quốc gia thực hiện Chương trình nghị sự 2030 vì sự phát triển bền vững với mục tiêu tổng quát mở rộng hơn. Kế hoạch hành động đưa ra 17 mục tiêu chung về phát triển bền vững và 115 mục tiêu cụ thể của Việt Nam, trong đó Bộ Công Thương được giao thực hiện 7 mục tiêu chung và 15 mục tiêu cụ thể.

Thứ trưởng đánh giá, với công tác tổ chức, xây dựng kế hoạch để triển khai Chiến lược PTBV và Chương trình nghị sự 2030 vì sự PTBV như hiện nay về cơ bản đã thấy được sự quan tâm, chủ động tích cực của ngành Công Thương.

Tuy nhiên, Thứ trưởng cũng thẳng thắn nhìn nhận, trong quá trình triển khai kế hoạch, các đơn vị đã gặp nhiều lúng túng, khó khăn trong quá trình thực hiện do vấn đề về nhận thức, hiểu biết tường tận về nội hàm của PTBV trong các lĩnh vực ngành Công Thương, cũng như các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp, hành động cụ thể của từng ngành, lĩnh vực có đóng góp như thế nào đến tiến trình PTBV của ngành, lĩnh vực, quốc gia vẫn đang là các câu hỏi chưa có câu trả lời thỏa đáng.

Do đó, thông qua Hội thảo khoa học này, với tinh thần cầu thị, Lãnh đạo Bộ Công Thương mong muốn được tất cả chuyên gia quốc tế, các nhà khoa học và toàn thể đại biểu tham dự Hội thảo chia sẻ, đóng góp ý kiến xây dựng, tư vấn cho Bộ Công Thương xây dựng Kế hoạch hành động PTBV ngành Công Thương giai đoạn 2020 - 2030 để thực hiện hiệu quả.

Bà Nguyễn Thị Lâm Giang - Vụ trưởng Vụ Tiết kiệm năng lượng và Phát triển bền vững (Bộ Công Thương) khẳng định, “xương sống” của đề án PTBV luôn gắn với tái cơ cấu ngành, bao gồm các lĩnh vực truyền thống như công nghiệp, năng lượng, thương mại,… Vì vậy, trong bối cảnh thế giới đang hiện đại hóa mỗi ngày, với sự thay đổi liên tục về khoa học công nghệ, ngành Công Thương luôn mong muốn được lắng nghe quan điểm của các chuyên gia về mối tương quan giữa phát triển PTBV và kinh tế tuần hoàn - xu hướng tăng trưởng của toàn cầu hiện nay.

Đại diện Vụ Khoa học, Giáo dục, Tài nguyên và Môi trường (Bộ Kế hoạch và Đầu tư), bà Võ Băng Nga cho biết, 5 yếu tố của Chương trình nghị sự 2030 là: Con người, Đối tác, Hòa bình, Thịnh vượng, Hành tinh. Chương trình này hướng đến mục tiêu tổng quát tới năm 2030: Duy trì tăng trưởng kinh tế bền vững đi đôi với thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội và bảo vệ môi trường sinh thái, quản lý và sử dụng hiệu quả tài nguyên, chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, bảo đảm mọi người dân được phát huy mọi tiềm năng, tham gia và thụ hưởng bình đẳng thành quả của phát triển, xây dựng một xã hội Việt Nam hòa bình, thịnh vượng, bao trùm, dân chủ, công bằng, văn minh và bền vững.

Đại diện Văn phòng Phát triển bền vững, Bộ Công Thương, TS Đinh Văn Châu đã chia sẻ tại Hội thảo định hướng phương pháp và nội dung xây dựng đề án phát triển bền vững lĩnh vực công nghiệp Việt Nam. Theo đó, nhân tố tác động đến phát triển bền vững lĩnh vực công nghiệp gồm: (1) Điều kiện nguồn lực tự nhiên; (2) Trình độ khoa học và công nghệ; (3) lực lượng lao động; (4) Thương mại; (5) Cơ cấu nhu cầu thị trường; (6) Cơ cấu đầu tư; (7) Chính sách công nghiệp. TS Đinh Văn Châu nhấn mạnh, muốn PTBV lĩnh vực công nghiệp của Việt Nam, cần: sử dụng tiết kiệm và hiệu quả mọi nguồn lực (tài nguyên, lao động, khoa học công nghệ, tài chính, năng lượng, các lợi thế); tối ưu hóa cơ cấu sản xuất; xây dựng ngành sản xuất mũi nhọn, đầu tầu; bảo tồn tài nguyên, cải thiện môi trường; phân bổ lợi ích hài hòa, công bằng...

Các ý kiến tại Hội thảo sẽ được Ban chỉ đạo PTBV và Văn phòng PTBV của Bộ Công Thương tổng hợp và bổ sung trong Kế hoạch hành động PTBV ngành Công Thương giai đoạn 2020 - 2030.

<

Tin mới nhất

Hội thảo khoa học về Phát triển bền vững ngành Công Thương(30/08/2019 8:19 SA)

Thủ tướng tin tưởng toàn ngành Công Thương "chỉ có tiến và không có lùi"(21/01/2019 10:52 SA)

Hội thảo "CPTPP – Cơ hội và thách thức đối với doanh nghiệp Việt Nam"(29/11/2018 3:23 CH)

V/v mời tham dự diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam - EU(20/11/2018 4:16 CH)

V/v mời tham gia thương trình giao thương với đoàn doanh nghiệp xuất nhập khẩu Hàn Quốc (KOIMA)(12/11/2018 7:55 SA)

Về việc mời tham gia Hội thảo quốc tế Xúc tiến đâuỳ tư trong lĩnh vực công nghiệp chế biến thực...(05/11/2018 7:24 SA)

V/v mời tham gia hội chợ Kinh tế thương mại biên giới Trung - Việt (Hà Khẩu) lần thứ 18, năm 2018(05/11/2018 7:21 SA)

Mời tham gia hội nghị giao thương kết nối cung cầu Hàng Hóa giữa thành phố Hà Nội và các tỉnh...(02/11/2018 4:31 CH)