Đánh giá của bạn về cổng thông tin điện tử
173 người đã bình chọn
3186 người đang online
Chi tiết công khai ngân sách
Tên công khai ngân sách: Quyết toán nguồn thu ngân sách nhà nước trên địa bàn theo lĩnh vực năm 2021
Mô tả: Quyết toán nguồn thu ngân sách nhà nước trên địa bàn theo lĩnh vực năm 2021
Biểu mẫu: 63/CKNS
Năm báo cáo: 2021
Kỳ báo cáo: Năm
Thể loại báo cáo: 4.Quyết toán NSĐP đã được HĐND phê chuẩn
Số quyết định Công bố: 7689/QĐ-STC

5bd04818377e90bd1. QD 7689.pdf
Ngày công bố:
File excel số liệu: a98dd741f43077fdQT-2021-N-B63-TT343-38.xls