Đánh giá của bạn về cổng thông tin điện tử
165 người đã bình chọn
2162 người đang online

Giám đốc Sở Tài chính Thanh Hóa qua các thời kỳ

Đăng ngày 09 - 09 - 2022
100%

Những gương mặt tiêu biểu của ngành Tài chính Thanh Hóa qua các thời kỳ, thay mặt cho cán bộ công chức Ngành Tài chính, chịu trách nhiệm trước Đảng, Nhà nước và nhân dân Thanh Hóa quản lý, phát huy tốt những đồng vốn do nhân dân Thanh Hóa đóng góp.

<

Tin mới nhất

Ngành Tài chính Thanh Hóa - Những chặng đường lịch sử(09/09/2022 2:03 CH)

Các hoạt động chào mừng 60 năm thành lập Ngành(09/09/2022 2:02 CH)

Giám đốc Sở Tài chính Thanh Hóa qua các thời kỳ(09/09/2022 2:02 CH)

68 năm ngày truyền thống ngành Tài chính (28/8/1945 - 28/8/2013)(09/09/2022 2:01 CH)

Danh mục Dự án kêu gọi đầu tư vào tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2011 - 2015 và đến năm 2020(05/09/2013 10:00 SA)

Danh mục Dự án kêu gọi đầu tư vào tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2011 - 2015 và đến năm 2020(05/09/2013 10:00 SA)