Đánh giá của bạn về cổng thông tin điện tử
180 người đã bình chọn
1095 người đang online

Các phòng chuyên môn của Sở

Đăng ngày 23 - 03 - 2020
100%

1. Văn phòng.
Ông: Lê Văn Khoa - Chánh Văn phòng.
Điện thoại: 0373.852.073
2. Thanh tra.
Ông: Nguyễn Đức Toàn  – Chánh Thanh tra 
Điện thoại: 0373.753.443
3. Phòng Kế hoạch - Tài chính - Tổng hợp.
Ông: Lê Huy Tuấn - Trưởng phòng.
Điện thoại: 0373.852.068
4. Phòng Quản lý năng lượng.
Ông: Nguyễn Việt Huy-  Trưởng phòng.
Điện thoại: 0373.856.704
5. Phòng Quản lý công nghiệp.
Ông: Trương Văn Tuyên - Trưởng phòng.
Điện thoại: 0373.852.104
6. Phòng Kỹ thuật An toàn - Môi trường.
Bà: Lưu Thị Nga - Trưởng phòng.
Điện thoại: 0373.856.214
7. Phòng Quản lý thương mại.
Ông: Nguyễn Văn Thức - Trưởng phòng.
Điện thoại: 0373.858.569
8. Phòng Quản lý xuất nhập khẩu.
Ông: Nguyễn Xuân Thắng - Trưởng phòng.
Điện thoại: 0373.751.616
 

<

Tin mới nhất

Các phòng chuyên môn của Sở(23/03/2020 4:14 CH)