Đánh giá của bạn về cổng thông tin điện tử
173 người đã bình chọn
1912 người đang online

Triển khai thực hiện Nghị Quyết số 14/2018/NQ-CP ngày 23/01/2018

Đăng ngày 15 - 08 - 2018
100%

Triển khai thực hiện Nghị định số 14/2018/NĐ-CP ngày 23/01/2018 của Chính phủ quy định chi tiết về hoạt động thương mại biên giới, Thông tư số 01/2018/TT-BCT quy định chi tiết hàng hóa mua bán, trao đổi qua cửa khẩu phụ, lối mở biên giới của thương nhân và Thông tư số 02/2018/TT-BCT quy định chi tiết Danh mục hàng hóa mua bán, trao đổi của cư dân biên giới

 Thực hiện chỉ đạo của Bộ Công Thương tại Công văn số 1684/BCT-XNK, ngày 05/3/2018 về việc triển khai thực hiện Nghị định số 14/2018/NĐ-CP, Thông tư số 01/2018/TT-BCT và Thông tư số 02/2018/TT-BCT, Sở Công Thương thông tin đến các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân trong tỉnh các văn bản với nội dung chi tiết như sau: 

- Nghị định số 14/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 01 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết về hoạt động thương mại biên giới, có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

- Thông tư số 01/2018/TT-BCT ngày 27 tháng 02 năm 2018 của Bộ Công Thương quy định chi tiết hàng hóa mua bán, trao đổi qua cửa khẩu phụ, lối mở biên giới của thương nhân, có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

- Thông tư số 02/2018/TT-BCT ngày 27 tháng 02 năm 2018 của Bộ Công Thương quy định chi tiết Danh mục hàng hóa mua bán, trao đổi của cư dân biên giới, có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có vướng mắc, khó khăn, đề nghị các doanh nghiệp, tổ chức và cá nhân phản ánh đến Sở Công Thương để có biện pháp xử lý hoặc kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý.

Xem chi tiết các văn bản tại đây:

Nghị định số 14/2018/NĐ-CP 

Thông tư số 01/2018/TT-BCT 

Thông tư số 02/2018/TT-BCT

<

Tin mới nhất

(28/01/2021 10:40 SA)

Triển khai thực hiện Nghị Quyết số 14/2018/NQ-CP ngày 23/01/2018(15/08/2018 9:05 SA)

Thúc đẩy thương mại biên giới Việt Nam–Campuchia–Lào(16/12/2013 10:03 SA)

Cơ hội cho hàng xuất khẩu Việt Nam(06/12/2013 10:02 SA)

Hàng hóa xuất khẩu sang Chi-lê được hưởng ưu đãi thuế quan(05/12/2013 10:02 SA)

Xuất khẩu dệt may có thể đạt mục tiêu 19 tỷ USD(06/11/2013 10:02 SA)

Nhập khẩu nguyên liệu dệt may, da giày giảm(29/10/2013 10:02 SA)

Đẩy mạnh xuất khẩu hàng thực phẩm chế biến Việt Nam sang thị trường EU(24/09/2013 10:01 SA)