Đánh giá của bạn về cổng thông tin điện tử
180 người đã bình chọn
1095 người đang online

Hoàn trả vốn đầu tư tài sản lưới điện hạ áp nông thôn tối đa 36 tháng

Đăng ngày 17 - 12 - 2013
100%

Ngày 04 tháng 12 năm 2013, Liên Bộ Công Thương - Tài chính đã ban hành Thông tư liên tịch số 32/2013/TTLT-BCT-BTC hướng dẫn giao, nhận và hoàn trả vốn đầu tư tài sản lưới điện hạ áp nông thôn.

Cụ thể, Thông tư liên tịch số 32/2013/TTLT-BCT-BTC quy định nguồn vốn hoàn trả các công ty điện lực được sử dụng nguồn vốn trích khấu hao hàng năm để hoàn trả vốn cho bên giao hoặc UBND xã, các tổ chức (đối với các công trình lưới điện hạ áp nông thôn đầu tư từ nguồn vốn đóng góp của dân). Việc hoàn trả vốn được thực hiện tối đa là 36 tháng kể từ thời điểm quyết định phê duyệt giá trị tài sản bàn giao của UBND tỉnh hoặc thành phố có hiệu lực.

Riêng đối với tài sản lưới điện hạ áp nông thôn tiếp nhận thuộc dự án REII có nguồn vốn vay của Ngân hàng thế giới, các công ty điện lực sử dụng nguồn vốn trích khấu hao hàng năm kể từ khi tiếp nhận tài sản lưới điện hạ áp nông thôn để hoàn trả vốn cho UBND các tỉnh (thành phố) để UBND các tỉnh (thành phố) có nguồn trả nợ cho Bộ Tài chính theo điều kiện quy định trong Hiệp định vay.

Phương thức hoàn trả căn cứ quyết định của UBND tỉnh hoặc thành phố, các công ty điện lực nhận bàn giao công trình lưới điện hạ áp nông thôn nào thì thực hiện hoàn trả trực tiếp cho bên có công trình lưới điện bàn giao theo hồ sơ nhận bàn giao. Đối với các công trình lưới điện hạ áp nông thôn do huy động vốn góp của dân thì công ty điện lực chuyển tiền cho UBND xã nơi có công trình lưới điện hạ áp nông thôn bàn giao để UBND xã hoàn trả cho từng người dân có góp vốn.

Cũng theo Thông tư này, Tập đoàn Điện lực Việt Nam có trách nhiệm chỉ đạo và hướng dẫn các Tổng công ty Điện lực phối hợp với Bên giao lập kế hoạch tiếp tục thực hiện Chương trình giao nhận và hoàn trả vốn đầu tư tài sản lưới điện hạ áp nông thôn (LĐHANT) của các xã còn lại theo Quyết định số 854/QĐ-TTg ngày 10tháng 7 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư giai đoạn 2011- 2015 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam; Tổ chức tiếp nhận, quản lý vận hành và bán điện trực tiếp đến hộ dân nông thôn; Lập kế hoạch bố trí vốn hoàn trả, vốn đầu tư, nâng cấp cải tạo LĐHANT để đảm bảo vận hành an toàn và kinh doanh bán điện lâu dài; định kỳ hàng năm (chậm nhất vào ngày 31 tháng 3) tổng hợp, báo cáo Bộ Công Thương, Bộ Tài chính về kết quả thực hiện giao,nhận tài sản LĐHANT, giá trị tăng vốn, hoàn trả vốn của năm trước. Sau khi kết thúc chương trình giao, nhận tài sản LĐHANT có báo cáo tổng hợp gửi Bộ Tài chính, Bộ Công Thương về toàn bộ kết quả thực hiện giao, nhận tài sản, giá trị tăng vốn và hoàn trả vốn của chương trình giao, nhận tài sản LĐHANT.

Thông tư này thay thế Thông tư liên tịch số 06/2010/TTLT/BCT-BTC ngày 03 tháng 02 năm 2010. Chi tiết, xem tại đây.

Nguồn: Vụ pháp chế, Cổng thông tin điện tử Bộ Công Thương.

 

<

Tin mới nhất

PC Thanh Hóa đảm bảo kiểm soát chặt chẽ vận hành lưới điện an toàn, ổn định đáp ứng nhu cầu tăng...(28/01/2021 9:08 SA)

Giá điện chính thức tăng thêm 144 đồng/kWh từ 20/3(25/03/2019 1:47 CH)

Chỉ số tiếp cận điện năng của Việt Nam năm 2018 thăng hạng vượt bậc(02/11/2018 8:02 SA)

Hoàn trả vốn đầu tư tài sản lưới điện hạ áp nông thôn tối đa 36 tháng(17/12/2013 10:03 SA)

Đầu tư cải tạo lưới điện nông thôn(09/09/2013 10:00 SA)

EVN khẩn trương khắc phục hậu quả cơn bão Mangkhut(15/08/2013 10:00 SA)

Giá điện tăng 5% từ ngày 01/8/2013(31/07/2013 9:59 SA)

PVN và EVN: Đẩy mạnh hợp tác(26/07/2013 9:59 SA)