Đánh giá của bạn về cổng thông tin điện tử
180 người đã bình chọn
1148 người đang online

Quy định mức trợ cấp, phụ cấp ưu đãi đối với người có công với cách mạng

Đăng ngày 09 - 09 - 2013
100%

Ngày 04 tháng 9 năm 2013 Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã ký ban hành nghị định số 101/2013/ND-CP về việc quy định mức trợ cấp, phụ cấp ưu đãi đối với người có công với cách mạng. Theo đó Ngị định cũng nêu rõ mức chuẩn để xác định mức trợ cấp, phụ cấp ưu đãi đối với người có công với cách mạng và các mức trợ cấp, phụ cấp. Mức chuẩn để xác định các mức trợ cấp, phụ cấp ưu đãi đối với người có công với cách mạng theo quy định này là 1.229.000 đồng. Các mức trợ cấp, ưu đãi đối với từng từng đối tượng người có công với cách mạng, bao gồm:

Mức trợ cấp, phụ cấp ưu đãi đối với người có công với cách mạng theo quy định tại phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định này;

Mức trợ cấp thương tật đối với thương binh, người hưởng chính sách như thương binh theo quy định tại phụ lục II ban hành theo nghị định này;

Mức trợ cấp thương tật đới với thương binh loại B theo quy định tại Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định này.

Xem toàn bộ nội dung nghị định 101/2013/ND-CP.

<

Tin mới nhất

Giải quyết dứt điểm chế độ với người tham gia kháng chiến(07/10/2013 10:01 SA)

Đề xuất chế độ thai sản cho lao động nam(25/09/2013 10:01 SA)

Đề xuất 9 đối tượng được mua, thuê nhà ở xã hội(25/09/2013 10:01 SA)

Đề xuất chế độ thai sản cho lao động nam(25/09/2013 10:01 SA)

Đề xuất 9 đối tượng được mua, thuê nhà ở xã hội(25/09/2013 10:01 SA)

Đề xuất nhiều hình thức hỗ trợ y tế cho phụ nữ nghèo dân tộc(10/09/2013 10:01 SA)

Đề xuất nhiều hình thức hỗ trợ y tế cho phụ nữ nghèo dân tộc(10/09/2013 10:00 SA)

Quy định mức trợ cấp, phụ cấp ưu đãi đối với người có công với cách mạng(09/09/2013 10:01 SA)