Đánh giá của bạn về cổng thông tin điện tử
180 người đã bình chọn
1117 người đang online
Chi tiết công khai ngân sách
Tên công khai ngân sách: Cân đối ngân sách địa phương 9 tháng năm 2021
Mô tả: Cân đối ngân sách địa phương 9 tháng năm 2021
Biểu mẫu: TH-2021-9T-B59-TT343-38
Năm báo cáo: 2021
Kỳ báo cáo: Năm
Thể loại báo cáo: 3.3.Số liệu NSĐP đã được báo cáo UBND cấp tỉnh 9 tháng
Số quyết định Công bố: T.Minh

bao cao thu chi thang 9 nam 2021 (Công khai).doc
Ngày công bố: 29/09/2021
File excel số liệu: TH-2021-9T-B59-TT343-38.xlsx