Đánh giá của bạn về cổng thông tin điện tử
173 người đã bình chọn
3140 người đang online
Chi tiết công khai ngân sách
Tên công khai ngân sách: Cân đối ngân sách địa phương năm 2021
Mô tả: Cân đối ngân sách địa phương năm 2021
Biểu mẫu: TH-2021-N-B59-TT343-38
Năm báo cáo: 2021
Kỳ báo cáo: Năm
Thể loại báo cáo: 2.Dự toán NSDP đã được HĐND quyết định
Số quyết định Công bố: T.Minh


Ngày công bố: 19/11/2021
File excel số liệu: TH-2021-6T-B59-TT343-38.xls