Đánh giá của bạn về cổng thông tin điện tử
173 người đã bình chọn
3052 người đang online
Chi tiết công khai ngân sách
Tên công khai ngân sách: Quyết toán chi chương trình mục tiêu quốc gia năm 2021
Mô tả: Quyết toán chi chương trình mục tiêu quốc gia năm 2021
Biểu mẫu: 68/CKNS
Năm báo cáo: 2021
Kỳ báo cáo: Năm
Thể loại báo cáo: 4.Quyết toán NSĐP đã được HĐND phê chuẩn
Số quyết định Công bố: 7689/QĐ-STC

f1a4ec1dde3c009d1. QD 7689.pdf
Ngày công bố:
File excel số liệu: fe52505924c0b00dQT-2021-N-B68-TT343_38.xls