Đánh giá của bạn về cổng thông tin điện tử
173 người đã bình chọn
3081 người đang online
Chi tiết công khai ngân sách
Tên công khai ngân sách: Quyết toán chi bổ sung từ ngân sách cấp tỉnh cho ngân sách từng huyện năm 2021
Mô tả: Quyết toán chi bổ sung từ ngân sách cấp tỉnh cho ngân sách từng huyện năm 2021
Biểu mẫu: 67/CKNS
Năm báo cáo: 2021
Kỳ báo cáo: Năm
Thể loại báo cáo: 4.Quyết toán NSĐP đã được HĐND phê chuẩn
Số quyết định Công bố: 7689/QĐ-STC

e50ddd144cac683d1. QD 7689.pdf
Ngày công bố:
File excel số liệu: 807898e098d04bfdQT-2021-N-B67-TT343-38.xls