Đánh giá của bạn về cổng thông tin điện tử
173 người đã bình chọn
3171 người đang online
Chi tiết công khai ngân sách
Tên công khai ngân sách: Quyết toán chi ngân sách địa phương, chi ngân sách cấp tỉnh và chi ngân sách huyện theo cơ cấu chi năm 2021
Mô tả:
Biểu mẫu: 64/CKNS
Năm báo cáo: 2021
Kỳ báo cáo: Năm
Thể loại báo cáo: 4.Quyết toán NSĐP đã được HĐND phê chuẩn
Số quyết định Công bố: 7689/QĐ-STC và 2174/QĐ-STC

1. QD 7689.pdf
2. QD 2174.pdf
Ngày công bố:
File excel số liệu: QT-2021-N-B64-TT343-38.xls
QT-2021-N-B64-TT343-38.xls