Đánh giá của bạn về cổng thông tin điện tử
173 người đã bình chọn
3164 người đang online
Chi tiết công khai ngân sách
Tên công khai ngân sách: Công khai số liệu thực hiện dự toán ngân sách địa phương quý 1 đã được báo cáo Ủy ban nhân dân cấp tỉnh
Mô tả: Ước thực hiện chi ngân sách nhà nước quý 1 năm 2021
Biểu mẫu: 61/CKNS
Năm báo cáo: 2021
Kỳ báo cáo: Quý 1
Thể loại báo cáo: 3.1.Số liệu NSĐP đã được báo cáo UBND cấp tỉnh 3 tháng
Số quyết định Công bố:


Ngày công bố: 23/06/2022
File excel số liệu: TH-2021-N-B61-TT343-38.xls