Đánh giá của bạn về cổng thông tin điện tử
173 người đã bình chọn
2880 người đang online
Chi tiết công khai ngân sách
Tên công khai ngân sách:
Mô tả:
Biểu mẫu: 60/CKNS
Năm báo cáo: 2021
Kỳ báo cáo: Quý 3
Thể loại báo cáo: 3.1.Số liệu NSĐP đã được báo cáo UBND cấp tỉnh 3 tháng
Số quyết định Công bố:


Ngày công bố: 23/06/2022
File excel số liệu: