Đánh giá của bạn về cổng thông tin điện tử
173 người đã bình chọn
2869 người đang online
Chi tiết công khai ngân sách
Tên công khai ngân sách:
Mô tả:
Biểu mẫu: 49/CKNS
Năm báo cáo: 2021
Kỳ báo cáo: Năm
Thể loại báo cáo: 2.Dự toán NSDP đã được HĐND quyết định
Số quyết định Công bố:


Ngày công bố: 23/06/2022
File excel số liệu: