Đánh giá của bạn về cổng thông tin điện tử
180 người đã bình chọn
1154 người đang online
Chi tiết công khai ngân sách
Tên công khai ngân sách: Công khai số liệu thực hiện dự toán ngân sách địa phương 6 tháng đầu năm đã được báo cáo Ủy ban nhân dân cấp tỉnh
Mô tả: Ước thực hiện thu ngân sách nhà nước 6 tháng năm 2018
Biểu mẫu: 60/CKNS
Năm báo cáo: 2018
Kỳ báo cáo: 6 tháng
Thể loại báo cáo: 3.2.Số liệu NSĐP đã được báo cáo UBND cấp tỉnh 6 tháng
Số quyết định Công bố: T.Minh

TM6Thang2018.pdf
Ngày công bố: 11/07/2018
File excel số liệu: DT-2018-6T-B60-TT343-38.xls