Đánh giá của bạn về cổng thông tin điện tử
173 người đã bình chọn
1940 người đang online
Chi tiết công khai ngân sách
Tên công khai ngân sách: ƯỚC THỰC HIỆN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC 3 THÁNG NĂM 2021
Mô tả: ƯỚC THỰC HIỆN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC 3 THÁNG NĂM 2021
Biểu mẫu: TH-2021-Q1-B60-TT343-38
Năm báo cáo: 2021
Kỳ báo cáo: Năm
Thể loại báo cáo: 3.1.Số liệu NSĐP đã được báo cáo UBND cấp tỉnh 3 tháng
Số quyết định Công bố: T.Minh

TM CK 3 THANG 2021.pdf
Ngày công bố: 16/03/2021
File excel số liệu: TH-2021-Q1-B60-TT343-38.xls