Đánh giá của bạn về cổng thông tin điện tử
173 người đã bình chọn
1911 người đang online
Chi tiết công khai ngân sách
Tên công khai ngân sách: TỔNG HỢP CÂN ĐỐI THU, CHI NGÂN SÁCH HUYỆN - XÃ NĂM 2021
Mô tả: TỔNG HỢP CÂN ĐỐI THU, CHI NGÂN SÁCH HUYỆN - XÃ NĂM 2021
Biểu mẫu: 55/CK-NSNN
Năm báo cáo: 2021
Kỳ báo cáo: Năm
Thể loại báo cáo: 2.Dự toán NSDP đã được HĐND quyết định
Số quyết định Công bố: 332/NQ-HDND

NQ phan bo NSDP 2021 cua HDND 332.pdf
Ngày công bố: 06/12/2020
File excel số liệu: 55_CK NSNN.xls