Đánh giá của bạn về cổng thông tin điện tử
173 người đã bình chọn
1998 người đang online
Chi tiết công khai ngân sách
Tên công khai ngân sách: DỰ TOÁN CHI TIẾT CHI THƯỜNG XUYÊN GIAO CÁC ĐƠN VỊ CẤP TỈNH NĂM 2021
Mô tả: DỰ TOÁN CHI TIẾT CHI THƯỜNG XUYÊN GIAO CÁC ĐƠN VỊ CẤP TỈNH NĂM 2021
Biểu mẫu: 53/CK-NSNN
Năm báo cáo: 2021
Kỳ báo cáo: Năm
Thể loại báo cáo: 2.Dự toán NSDP đã được HĐND quyết định
Số quyết định Công bố: 332/NQ-HDND

53_CK NSNN.xls
Ngày công bố: 06/12/2020
File excel số liệu: 53_CK NSNN.xls