Đánh giá của bạn về cổng thông tin điện tử
180 người đã bình chọn
1418 người đang online
Chi tiết công khai ngân sách
Tên công khai ngân sách: Thuyết minh tình hình công khai ngân sách 9 tháng/2020
Mô tả: Thuyết minh tình hình công khai ngân sách 9 tháng/2020
Biểu mẫu: 61/CKNS
Năm báo cáo: 2020
Kỳ báo cáo: Năm
Thể loại báo cáo: 3.3.Số liệu NSĐP đã được báo cáo UBND cấp tỉnh 9 tháng
Số quyết định Công bố: T.Minh

thuyetminhcongkhai9thang2020.pdf
Ngày công bố: 15/10/2020
File excel số liệu: TH-2020-9T-B61-TT343-38.xls