Đánh giá của bạn về cổng thông tin điện tử
180 người đã bình chọn
1413 người đang online
Chi tiết công khai ngân sách
Tên công khai ngân sách: Ước thực hiện chi ngân sách nhà nước 6 tháng năm 2020
Mô tả: Ước thực hiện chi ngân sách nhà nước 6 tháng năm 2020
Biểu mẫu: 61/CKNS
Năm báo cáo: 2020
Kỳ báo cáo: Năm
Thể loại báo cáo: 3.2.Số liệu NSĐP đã được báo cáo UBND cấp tỉnh 6 tháng
Số quyết định Công bố: T.Minh

Công khai 6 tháng 2020.doc
Ngày công bố: 15/07/2020
File excel số liệu: TH-2020-6T-B61-TT343-38.xls