Đánh giá của bạn về cổng thông tin điện tử
173 người đã bình chọn
1587 người đang online
Chi tiết công khai ngân sách
Tên công khai ngân sách: Công khai số liệu quyết toán ngân sách địa phương đã được Hội đồng nhân dân cấp tỉnh phê chuẩn
Mô tả: Quyết toán chi ngân sách địa phương, chi ngân sách cấp tỉnh và chi ngân sách huyện theo cơ cấu chi năm 2020
Biểu mẫu: 64/CKNS
Năm báo cáo: 2020
Kỳ báo cáo: Năm
Thể loại báo cáo: 4.Quyết toán NSĐP đã được HĐND phê chuẩn
Số quyết định Công bố: 8142/QÐ-STC

1. QD 8142.pdf
Ngày công bố: 23/12/2020
File excel số liệu: 64.xls