Đánh giá của bạn về cổng thông tin điện tử
180 người đã bình chọn
1092 người đang online
Chi tiết công khai ngân sách
Tên công khai ngân sách: Công khai báo cáo tình hình thực hiện ngân sách 9 tháng năm 2019.
Mô tả: Công khai báo cáo tình hình thực hiện ngân sách 9 tháng năm 2019.
Biểu mẫu: 59/CKNS
Năm báo cáo: 2019
Kỳ báo cáo: 9 tháng
Thể loại báo cáo: 3.3.Số liệu NSĐP đã được báo cáo UBND cấp tỉnh 9 tháng
Số quyết định Công bố: 4537/STC-QLNS.TTK

CongKhaiThang9.doc
Ngày công bố: 11/10/2019
File excel số liệu: TH-2019-Q3-B59-TT343-38.xls