Đánh giá của bạn về cổng thông tin điện tử
180 người đã bình chọn
1167 người đang online
Chi tiết công khai ngân sách
Tên công khai ngân sách: Công khai số liệu thực hiện dự toán ngân sách địa phương 6 tháng đầu năm đã được báo cáo Ủy ban nhân dân cấp tỉnh
Mô tả: Cân đối ngân sách địa phương 6 tháng đầu năm năm 2019
Biểu mẫu: 61/CKNS
Năm báo cáo: 2019
Kỳ báo cáo: Năm
Thể loại báo cáo: 3.2.Số liệu NSĐP đã được báo cáo UBND cấp tỉnh 6 tháng
Số quyết định Công bố: T.Minh

Cong khai 6 thang 2019.doc
Ngày công bố: 02/07/2019
File excel số liệu: DT-2019-6T-B61-TT343-38.xlsx