Đánh giá của bạn về cổng thông tin điện tử
180 người đã bình chọn
1150 người đang online
Chi tiết công khai ngân sách
Tên công khai ngân sách: Tổng hợp tình hình công khai dự toán chi đầu tư xdcb của ngân sách cấp tỉnh năm 2018
Mô tả: Tổng hợp tình hình công khai dự toán chi đầu tư xdcb của ngân sách cấp tỉnh năm 2018
Biểu mẫu:
Năm báo cáo: 2018
Kỳ báo cáo: Năm
Thể loại báo cáo: 5.Báo cáo NSĐP đầu tư công
Số quyết định Công bố:


Ngày công bố: 01/12/2018
File excel số liệu: Dau tu cong nam 2018.xls