Đánh giá của bạn về cổng thông tin điện tử
173 người đã bình chọn
2854 người đang online
Chi tiết công khai ngân sách
Tên công khai ngân sách: Công khai số liệu quyết toán ngân sách địa phương đã được Hội đồng nhân dân cấp tỉnh phê chuẩn
Mô tả: Quyết toán chi ngân sách cấp tỉnh theo từng lĩnh vực năm 2019
Biểu mẫu: 65/CKNS
Năm báo cáo: 2019
Kỳ báo cáo: Năm
Thể loại báo cáo: 4.Quyết toán NSĐP đã được HĐND phê chuẩn
Số quyết định Công bố: 333/NQ-HDND

333_NQ-HĐND_phê chuẩn QT 2019.pdf
Ngày công bố: 06/12/2020
File excel số liệu: QT-2019-N-B65-TT343-38.xls