Góp ý công khai ngân sách
Họ tên  
Điện thoại:
Địa chỉ:
Email:
Đính kèm:
Nội dung góp ý:  
Mã xác nhận
   
    Công khai ngân sách
Từ khóa tìm kiếm Năm báo cáo
STTTên báo cáoNăm báo cáoMẫu biểuSố quyết định/VB Công bốNgày công bốĐường dẫn toàn văn
1. Cân đối ngân sách địa phương năm 2020 2020 33/CKNS 23/TTr-UBND 28/12/2019 File Excel File Excel
2. Cân đối nguồn thu, chi dự toán ngân sách cấp tỉnh và ngân sách huyện năm 2020 2020 34/CKNS 23/TTr-UBND 28/12/2019 File Excel File Excel
3. Dự toán thu ngân sách nhà nước năm 2020 2020 35/CKNS 23/TTr-UBND 28/12/2019 File Excel File Excel
4. Dự toán chi ngân sách địa phương, chi ngân sách cấp tỉnh và chi ngân sách huyện theo cơ cấu chi năm 2020 2020 36/CKNS 23/TTr-UBND 28/12/2019 File Excel File Excel
5. Dự toán chi ngân sách cấp tỉnh theo từng lĩnh vực năm 2020 2020 37/CKNS 23/TTr-UBND 28/12/2019 File Excel File Excel
6. Dự toán chi ngân sách cấp tỉnh cho từng cơ quan, tổ chức năm 2020 2020 38/CKNS 23/TTr-UBND 28/12/2019 File Excel File Excel
7. Dự toán thu, số bổ sung và dự toán chi cân đối ngân sách từng huyện năm 2020 2020 42/CKNS 23/TTr-UBND 28/12/2019 File Excel File Excel
8. Dự toán chi bổ sung có mục tiêu từ ngân sách cấp tỉnh cho ngân sách từng huyện năm 2020 2020 43/CKNS 23/TTr-UBND 28/12/2019 File Excel File Excel
9. Tờ trình về việc đề nghị phân bổ ngân sách địa phương năm 2019, tỉnh Thanh Hóa 2019 187/TTr-UBND 13/05/2019 File Excel File Excel
10. Cân đối ngân sách địa phương năm 2019 2019 33/CKNS 186/TTr-UBND 08/05/2019 File Excel File Excel
11. Cân đối nguồn thu, chi dự toán ngân sách cấp tỉnh và ngân sách huyện năm 2019 2019 34/CKNS 186/TTr-UBND 08/05/2019 File Excel File Excel
12. Dự toán thu ngân sách nhà nước năm 2019 2019 35/CKNS 186/TTr-UBND 08/05/2019 File Excel File Excel
13. Dự toán chi ngân sách địa phương, chi ngân sách cấp tỉnh và chi ngân sách huyện theo cơ cấu chi năm 2019 2019 36/CKNS 186/TTr-UBND 08/05/2019 File Excel File Excel
14. Dự toán chi ngân sách cấp tỉnh theo từng lĩnh vực năm 2019 2019 37/CKNS 186/TTr-UBND 08/05/2019 File Excel File Excel
15. Dự toán chi thường xuyên của ngân sách cấp tỉnh cho từng cơ quan, tổ chức theo lĩnh vực năm 2019 2019 40/CKNS 186/TTr-UBND 08/05/2019 File Excel File Excel
16. Dự toán thu, số bổ sung và dự toán chi cân đối ngân sách từng huyện năm 2019 2019 42/CKNS 186/TTr-UBND 08/05/2019 File Excel File Excel
17. Dự toán chi chương trình mục tiêu quốc gia ngân sách cấp tỉnh và ngân sách huyện năm 2019 2019 44/CKNS 186/TTr-UBND 08/05/2019 File Excel File Excel
18. Cân đối ngân sách địa phương năm 2018 2018 33/CKNS 205/TTr-UBND 07/05/2019 File Excel File Excel
19. Cân đối nguồn thu, chi dự toán ngân sách cấp tỉnh và ngân sách huyện năm 2018 2018 34/CKNS 205/TTr-UBND 07/05/2019 File Excel File Excel
20. Dự toán thu ngân sách nhà nước năm 2018 2018 35/CKNS 205/TTr-UBND 07/05/2019 File Excel File Excel
12

       
 
Bản quyền thuộc Sở Tài Chính Thanh Hóa
Địa chỉ: Nam Đại lộ Lê Lợi, TP. Thanh Hóa. Điện thoại: 0237.6661001. FAX: 02376.661.017
Trưởng Ban biên tập: Giám đốc - Đinh Cẩm Vân
Website được phát triển bởi Công ty cổ phần phát triển công nghệ Lam Kinh - www.lamkinh.com