Tìm kiếm
    Liên kết Website
    Bản đồ hành chính Tỉnh
    Giá vàng
Giá vàng - ngày 19/09/2020
Loại Giá mua Giá bán
Nguồn:www.sacombank-sbj.com
    Thăm dò ý kiến
Bạn đánh giá thế nào về website này?


    Số lượt truy cập
Hôm nay 667
Hôm qua 38087
Tuần này 209593
Tháng này 590864
Tất cả 28107944
Browser   (Today) Chi tiết >>
    Đăng nhập
 
 
   
Thứ tư, 31/07/2013
THANH HÓA THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT 30a

Đặc điểm và điểm xuất phát khi thực hiện Nghị quyết 30a/2008/NQ-CP, Thanh Hóa có 07 huyện miền núi thuộc diện được hưởng chính sách với tổng diện tích đất tự nhiên là 5.930.000 ha, chiếm 53% diện tích đất toàn tỉnh; Có 109 xã, thị trấn (trong đó có 07 thị trấn; 16 xã biên giới; 68 xã thuộc chương trình 135 giai đoạn II) với 958 thôn, bản (trong đó có 55 bản giáp biên giới với 192 Km đường biên giới giáp với nước bạn Lào); Dân số trên 97.000 hộ với gần 421.700 khẩu; Tỷ lệ hộ nghèo 56,04%; Thu nhập bình quân chung đầu người của các huyện chỉ bằng một phần hai (1/2) so với bình quân chung toàn tỉnh.

Nhằm cải thiện đời sống vật chất và tinh thần cho người nghèo, thu hẹp khoảng cách về trình độ phát triển giữa các vùng, địa bàn và giữa các dân tộc,  nhóm dân cư, thực hiện sự công bằng xã hội, ngày 27 tháng 12 năm 2008 Chính phủ đã ban hành Nghị quyết 30a/2008/NQ-CP về chương trình hỗ trợ giảm nghèo nhan và bền vững đối với 62 huyện nghèo, thuộc 20 tỉnh có số hộ nghèo từ 50% trở lên.

Đặc điểm và điểm xuất phát thực hiện nghị quyết này, Thanh Hóa có 07 huyện miền núi thuộc diện được hưởng chính sách với tổng diện tích đất tự nhiên là 5.930.000 ha, chiếm 53% diện tích đất toàn tỉnh; Có 109 xã, thị trấn (trong đó có 07 thị trấn; 16 xã biên giới; 68 xã thuộc chương trình 135 giai đoạn II) với 958 thôn, bản (trong đó có 55 bản giáp biên giới với 192 Km đường biên giới giáp với nước bạn Lào); Dân số trên 97.000 hộ với gần 421.700 khẩu; Tỷ lệ hộ nghèo 56,04%; Thu nhập bình quân chung đầu người của các huyện chỉ bằng một phần hai (1/2) so với bình quân chung toàn tỉnh.

Ngay sau khi có Nghị quyết 30a, để tổ chức triển khai thực hiện Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 846/QĐ-UBND ngày 19 tháng 3 năm 2009 kiện toàn ban chỉ đạo xóa đói, giảm nghèo do đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh làm trưởng ban, đồng chí phó chủ tịch UBND tỉnh và đồng chí giám đốc sở Lao động – TBXH làm phó ban, các thành viên là lãnh đạo các sở, ban, ngành có liên quan;  Xâydựng kế hoạch số 16/KH – BCĐ ngày 30 tháng 3 năm 2009 triển khai thực hiện nghị quyết số 30a; Có văn bản hướng dẫn các huyện xây dựng đề án phát triển kinh tế - xã hội nhằm giảm nghèonhanh và bền vững giai đoạn 2009-2020; Phân công 7 ngành thành viên theo dõi giúp đỡ 7 huyện nghèo; Thành lập 7 tổ công tác (mỗi tổ công tác do 01 đồng chí lãnh đạo sở làm trưởng đoàn, các thành viên là chuyên viên các ngành có liên quan) giúp các huyện xây dựng đề án và tổ chức triển khai thực hiện nghị quyết. Các huyện nghèo đã kiện toàn Ban chỉ đạo giảm nghèo và thành lập các tiểu ban giúp việc. Đồng thời để cụ thể hóa chính sách Nghị quyết 30ª làm cơ sở cho việc tổ chức thực hiện, tỉnh đã ban hành Quyết định 3379/Q Đ-UBND ngày 30 tháng 9 năm 2009 về một số định mức kinh tế - kỹ thuật hỗ trợ phát triển nông, lâm nghiệp theo Nghị quyết 30a; Quyết định 2539/2010/Q Đ-UBND ngày 23 tháng 7 năm 2010 của Chủ tịch UBND tỉnh ban hành quy định về tổ chức, nhiệm vụ và chính đối với khuyến nông viên thôn bản thuộc 07 huyện nghèo theo Nghị quyết 30a và một số văn bản hướng khác.

Qua hơn 04 năm thực hiện Nghị quyết 30a, ngoài nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản; vốn hỗ trợ của các doang nghiệp, các nhà hảo tâm; với nguồn kinh phí sự nghiệp Trung ương phân bổ cho địa phương hàng năm, căn cứ hướng dẫn của Trung ương và điều kiện thực tế địa phương đến nay đã thực hiện được một số chính sách như sau: Hỗ trợ các hộ nghèo mua giống trâu, bò sinh sản cho trên 40% số hộ nghèo với tổng kinh phí trên 99 tỷ đồng; Hỗ trợ gạo cho các hộ nghèo ở các thôn, bản vùng giáp biên giới trong thời gian chưa tự túc được lương thực 15 kg/khẩu/tháng, thời gian hỗ trợ 05 tháng trong năm (riêng năm 2013 rút xuống còn 03 tháng trong năm) với tổng kinh phí trên 53.100 triệu đồng góp phần giảm thiểu tình trạng di cư tự do trái phép tại các xã vùng biên giới, ổn định sản xuất;  Đào tạo khuyến nông viên thôn bản để đủ bố trí mỗi thôn bản 01 khuyến nông viên nhằm ứng dụng các khoa học, kỹ thuật vào sản xuất nông, lâm, thủy sản tại cơ sở với tổng kinh phí trên 13.800 triệu đồng, đến nay đã tuyển dụng gần 770 cán bộ khuyến nông viên cho các thôn bản với mức phụ cấp chi trả trên 14.000 triệu đồng; Tăng cường trên 25 cán bộ chủ chốt cho các xã theo Quyết định số 70/2009/QĐ-TTg ngày 27 tháng 4 năm 2009 với tổng kinh phí trên 1.170 triệu đồng; Quy hoạch nông thôn mới, rà soát xây dựng quy hoạch sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp chuyển dịch cơ cấu cây trồng vật nuôi với tổng kinh phí 26.850 triệu đồng, cơ bản đến nay các huyện đã làm xong công tác quy hoạch; Thực hiện chính sách phát triển sản xuất với tổng kinh phí 110.238 triệu đồng, thực hiện chính sách này một số huyện đã hình thành và lựa chọn được một số mô hình phát triển sản xuất phát huy tác dụng có hiệu quả góp phần tích cực trong công cuộc xóa đói giảm nghèo và đang được tổng kết rút kinh nghiệm để nhân ra diện rộng như: Mô hình nuôi lợn cỏ, trồng rau sạch tại huyện Quan Hóa; Mô hình bón phân nén dúi sâu cho ruộng lúa tại huyện Bá Thước, Quan Hóa; Mô hình trồng dưa hấu  tại huyện Mường Lát.…

Qua triển khai thực hiện thời gian qua nỗi lên một số tồn tại, đó là: Nghị quyết 30a bao gồm rất nhiều chính sách, trong khi đó các văn bản hướng dẫn  thực hiện các chính sách này vẫn còn thiếu và chưa cụ thể; Các chính sách triển khai thực hiện ở các vùng điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, dân trí thấp nên hạn chế không nhỏ cho việc triển khai thực hiện; Tính chủ động vươn lên thoát nghèo của một số bộ phận người dân còn thấp, mang nặng sự tự ty, cam chịu, ỷ lại hỗ trợ của nhà nước; Đội ngũ khuyên nông viên thôn bản hoạt động chưa thật sự hiệu quả; Chính sách hỗ trợ hộ nghèo mua giống trâu, bò sinh sản; hỗ trợ gạo cho hộ nghèo vùng biên giới công tác tổ chức chỉ đạo thực hiện chưa thật sự sâu sát.

 Một số định mức phân bổ kinh phí thực hiện các chính sách còn thấp dẫn đến có những chính sách chưa thực hiện được; Nguồn lực đầu tư của nhà nước còn hạn chế so với nhu cầu; Nguồn hỗ trợ của các doanh nghiệp, các tổng công ty thời gian qua do suy thoái kinh tế dẫn đến thiếu ổn định, vững chắc; Thực hiện lồng ghép chương trình này với các chương trình khác chưa thật chặt chẽ, hạn chế sự phát huy hiệu quả các nguồn lực tài chính; Vai trò của cấp ủy, các cấp chính quyền ở một số huyện, xã chưa cao, chưa quyết liệt; Việc hướng dẫn, kiểm tra, giám sát của các ngành, các đơn vị có liên quan chưa thường xuyên, sâu sát.….

Nghị quyết 30a được coi là chương trình có tính chất mở, vừa thực hiện vừa rút kinh nghiệm sửa đổi, bổ sung theo hướng mở rộng đối tượng thụ hưởng, nâng mức hỗ trợ, mức đầu tư. Hiện nay Bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn đang lấy ý kiến các địa phương về dự thảo quyết định của Thủ tướng Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số mức hỗ trợ sản xuất, tạo việc làm, tăng thu nhập thuộc Nghị quyết 30a. Dự thảo sửa đổi, bổ sung lần này giao quyền chủ động và nâng cao trách nhiệm nhiều hơn nữa cho chính quyền địa phương trong việc cụ thể hóa triển khai thực hiện chính sách; Điều chỉnh tăng mức hỗ trợ ở hầu hết các chính sách đang thực hiện hiện nay từ 1,5 đến 2 lần; Bổ sung thêm một số chính sách được hỗ trợ như hỗ trợ hộ nghèo cải tạo ao nuôi trồng thủy sản; Có bố trí một phần kinh phí cho công tác quản lý, kiểm tra, giám sát thực hiện chương trình, mức kinh phí dự kiến từ 1-3% trên tổng số kinh phí của chương trình (trước đây kinh phí này do ngân sách địa phương đảm bảo).

Đến nay Nghị quyết 30a của Chính phủ đã đi được gần một nửa quảng đường về mặt thời gian, để các mục tiêu của Nghị quyết này triển khai thực hiện ở tỉnh ta về đích đúng hạn, thời gian tới các ngành, các cấp chính quyền địa phương đặc biệt là các huyện được thụ hưởng chính sách cần phải nỗ lực, chủ động, sáng tạo nhiều hơn nữa trong tổ chức triển khai thực hiện; phát huy những mặt đạt được, hạn chế những mặt tồn tại trong quá trình thực hiện vừa qua./.

Nguồn tin: Phòng QLNS-HX,   Tác giả: Hồ Tuấn Khải
In tin    Gửi email    Phản hồi    Lượt truy cập: 85557


Theo dòng sự kiện:
 Đàm phán hiệp định TPP - Đàm phán thế kỷ (12/10/15)
 5 cách rèn luyện tư duy phát triển để thành công. (21/09/15)
  MỘT SỐ ĐIỂM VỀ KHÓA SỔ CUỐI NĂM VÀ QUYẾT TOÁN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2013 ĐỐI VỚI NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN, CẤP Xà(18/12/13)
 THỰC HIỆN CHÍNH SACH HỖ TRỢ TRỤC TIẾP CHO NGƯỜI DÂN THUỘC HỘ NGHÈO Ở VÙNG KHÓ KHĂN THEO QUYÊT ĐỊNH 102/2009/QĐ-TTg (12/11/13)
 THÀNH TỰU BƯỚC ĐẦU VỀ THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI Ở THANH HÓA (18/10/13)
 THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH BẢO HIỂM Y TẾ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH (11/10/13)
 Thực hiện chính sách bảo vệ và phát triển đất trồng lúa ở Thanh Hóa (12/08/13)
THỐNG KÊ SỐ LƯỢNG HỒ SƠ DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN
Đến ngày 04/09/2020
891
Trực tuyến: 891
Trực tiếp: 0
Xem chi tiết
    Thư viện Video
    Thông báo

Trang WEB đã nâng cấp và cập nhật dữ liệu cho các chuyên mục:

1. Thư viện tài liệu

2. Danh bạ điện thoại

3. Lịch công tác BGĐ

       
 
Bản quyền thuộc Sở Tài Chính Thanh Hóa
Địa chỉ: Nam Đại lộ Lê Lợi, TP. Thanh Hóa. Điện thoại: 02373.666.1001. FAX: 02376.661.017
Trưởng Ban biên tập: Giám đốc - Đinh Cẩm Vân
Website được phát triển bởi Công ty cổ phần phát triển công nghệ Lam Kinh - www.lamkinh.com