Tìm kiếm
    Liên kết Website
    Bản đồ hành chính Tỉnh
    Giá vàng
Giá vàng - ngày 28/09/2020
Loại Giá mua Giá bán
Nguồn:www.sacombank-sbj.com
    Thăm dò ý kiến
Bạn đánh giá thế nào về website này?


    Số lượt truy cập
Hôm nay 33897
Hôm qua 46952
Tuần này 80849
Tháng này 917835
Tất cả 28434915
Browser   (Today) Chi tiết >>
    Đăng nhập
 
 
   
Thứ sáu, 18/08/2017
Danh sách các xã đặc biệt khó khăn khu vực bãi ngang, ven biển, hải đảo, vùng dân tộc thiểu số và vùng núi giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá

Trong 06 tháng đầu năm 2017, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành một số Quyết định về danh mục địa bàn các xã, thôn, bản đặc biệt khó khăn ở một số khu vực trên địa bàn một số địa phương trong cả nước, trong đó có tỉnh Thanh Hóa. Đây là các địa bàn liên quan đến thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo nhanh và bền vững giai đoạn 2016-2020 theo Quyết định số 1722/QĐ-TTg ngày 02 tháng 9 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ, thực hiện các chính sách an sinh xã hội giai đoạn 2017-2020, chính sách đối với người hưởng lương, phụ cấp, trợ cấp từ ngân sách nhà nước và nhiều chính sách khác của Trung ương và địa phương ban hành.

Một số nội dung thay đổi của giai đoạn này so với giai đoạn trước và danh sách các xã của 02 giai đoạn này trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa như sau:

Các quyết định của Thủ tướng Chính phủ:

       - Quyết định số 131//QĐ-TTg  ngày 25 tháng 01 năm 2017 Phê duyệt danh sách các xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và hải đảo giai đoạn 2016 – 2020;

        - Quyết định số 582/QĐ-TTg ngày 28 tháng 4 năm 2017 Phê duyệt danh sách thôn đặc biệt khó khăn, xã Khu vực III, Khu vực II, Khu vực I thuộc vùng dân tộc thiểu số và vùng miền núi giai đoạn 2016-2020;

          - Quyết định 900/QĐ-TTg ngày 28 tháng 04 năm 2017 Phê duyệt danh sách xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới, xã an toàn khu vào diện đầu tư Chương trình 135 giai đoạn 2017-2020.

          Các quyết định trên đều có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

     So với giai đoạn trước, số lượng và danh mục địa bàn các xã giai đoạn này của tỉnh Thanh Hóa thay đổi, như sau:

  1. Đối với các xã bãi ngang

     Giai đoạn trước, theo Quyết định 539/QĐ-TTg ngày 01 tháng 4 năm 2013 Thanh Hóa có 37 xã trên địa bàn 06 huyện, thị xã ven biển; nhiều nhất là Tĩnh Gia 13 xã; ít nhất Nga Sơn 03 xã; trong số các xã này có 02 xã đảo là Nghi Sơn huyện Tĩnh Gia và Ngư Lộc huyện Hậu Lộc nằm trong Quyết định số 99/QĐ-TTg ngày 14 tháng 01 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ.

     Đến giai đoạn này địa phương còn 30 xã, giảm 07 xã so với giai đoạn trước, trong đó có 09 xã ra, 02 xã vào; có 5/6 huyện có thay đổi số lượng, huyện có số xã thoát khỏi khu vực này nhiều nhất là Quảng Xương 05 xã, ít nhất Hậu Lộc 01 xã; có 02 xã mới bổ sung là Hoằng Yến huyện Hoằng Hóa và Hải Thanh huyện Tĩnh Gia; huyện Nga Sơn số xã vẫn như giai đoạn trước là (03 xã).

     Trong số các xã bãi ngang giai đoạn này có 02 xã Quảng Vinh và Quảng Cư của Thành phố Sầm Sơn là đơn vị hành chính cấp phường theo Nghị quyết số 368/NQ-UBTVQH14 ngày 19 tháng 04 năm 2017 Ủy ban thường vụ Quốc hội khóa 14; số xã đảo vẫn như giai đoạn trước.

  1. Đối với xã đặc biệt khó khăn (xã Khu vực III) thuộc vùng dân tộc thiểu số và vùng miền núi, xã thuộc diện đầu tư Chương trình 135

     Căn cứ các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ: Quyết định 2405/QĐ-TTg ngày 10 tháng 12 năm 2013, Quyết định 1049/QĐ-TTg ngày 26 tháng 6 năm 2014; Quyết định số số 447/QĐ-UBDT ngày 19 tháng 9 năm 2013 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc và các văn bản khác có liên quan. Đến thời điểm cuối ở giai đoạn trước, Thanh Hóa có 115 xã, thuộc 13 huyện; tập trung chủ yếu ở 07 huyện 30a (có 80 xã), 04 xã núi thấp (31xã), 02 huyện đồng bằng ven biển (04 xã); huyện nhiều nhất là Quan Hóa 16 xã; ít nhất là Triệu Sơn và Tĩnh Gia, mỗi huyện 02 xã.

     Giai đoạn này địa phương còn 100 xã, giảm 15 xã so với giai đoạn trước, do  có 19 xã ra và 04 xã vào; số xã theo từng khu vực như sau: Các huyện 30a  có 71 xã (giảm 09 xã), huyện núi thấp 24 xã (giảm 07 xã), huyện đồng bằng ven biển 05 xã (tăng 01); có 07/13 huyện số xã giữa nguyên như giai đoạn trước; 6/13 huyện thay đổi; các huyện có số xã ra nhiều nhất là là Như Xuân 07 xã, Ngọc Lặc 06 xã; 04 huyện có xã  mới vào giai đoạn này Quan Hóa, Quan Sơn, Bá Thước và Triệu Sơn, mỗi huyện 01 xã.

Danh sách các xã của 02 giai đoạn tải về tại đây.

Nguồn tin: Sở Tài chính,   Tác giả: Hồ Tuấn Khải - Phó phòng quản lý ngân sách huyện xã
In tin    Gửi email    Phản hồi    Lượt truy cập: 58208


Theo dòng sự kiện:
 Hướng dẫn liên ngành về việc tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất đối với doanh nghiệp gặp khó khăn do dịch Covid-19. (14/04/20)
 Quy định về quyết toán dự án hoàn thành sử dụng nguồn vốn nhà nước (08/04/20)
 Thực hiện hướng dẫn gửi báo cáo cung cấp thông tin tài chính để triển khai lập Báo cáo Tài chính ngân sách năm 2018 (01/04/19)
 Hướng dẫn thực hiện dự toán năm 2019 (16/01/19)
 Tình hình quản lý, sử dụng tài sản nhà nước tỉnh Thanh Hóa năm 2018 (08/01/19)
 Xác định nhu cầu, nguồn và phương thức chi thực hiện điều chỉnh mức lương cơ sở năm 2018 theo Nghị định số 72/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018 và Nghị định số 88/2018/NĐ-CP ngày 15/6/2018 của Chính phủ. (17/09/18)
 Kết quả thực hiện, triển khai mua sắm tập trung năm 2018, tỉnh Thanh Hóa (18/08/18)
 Triển khai thực hiện Nghị quyết số 111/2018/NQ-HĐND tỉnh ngày 11/7/2018 về việc phân cấp thẩm quyền quyết định trong việc quản lý, sử dụng tài sản công của các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Thanh Hóa (06/08/18)
 Hướng dẫn mua sắm tài sản công từ nguồn Ngân sách Nhà nước năm 2018 (04/08/18)
 Phê duyệt nội dung, chương trình mua sắm tập trung năm 2018, tỉnh Thanh Hóa (10/07/18)


Các tin khác:
 Danh sách các xã đặc biệt khó khăn khu vực bãi ngang, ven biển, hải đảo, vùng dân tộc thiểu số và vùng núi giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá (18/08/17) (58208)
 Xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2018 và Kế hoạch Tài chính - Ngân sách nhà nước 03 năm 2018-2020 (27/07/17) (47663)
 Nguyên tắc hỗ trợ có mục tiêu từ ngân sách trung ương cho ngân sách địa phương để thực hiện các chính sách an sinh xã hội giai đoạn 2017-2020. (23/06/17) (45210)
 Điều hành thực hiện nhiệm vụ tài chính – NSNN năm 2017  (31/05/17) (48314)
 Quy trình cấp mã số đơn vị quan hệ ngân sách trực tuyến mức độ 4 (04/05/17) (48528)
 Công khai số liệu thu ngân sách nhà nước, chi ngân sách địa phương quý I năm 2017 của tỉnh Thanh Hóa (13/04/17) (48001)
 Tình hình quản lý, sử dụng tài sản nhà nước năm 2016 (08/02/17) (42224)
 Chỉ thị của Bộ Tài chính và UBND tỉnh Thanh Hóa về việc thực hiện các giải pháp bảo đảm cân đối cung cầu, bình ổn thị trường cuối năm 2015 và dịp tết Nguyên đán Bính Thân 2016. (13/01/16) (91422)
 Sở Tài chính phổ biến Thông tư 166/2015/TT-BTC ngày 05/11/2015 của Bộ Tài chính (17/12/15) (84331)
 Tăng cường các biện pháp xử lý nợ đọng xây dựng cơ bản (05/06/15) (95431)
THỐNG KÊ SỐ LƯỢNG HỒ SƠ DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN
Đến ngày 04/09/2020
891
Trực tuyến: 891
Trực tiếp: 0
Xem chi tiết
    Thư viện Video
    Thông báo

Trang WEB đã nâng cấp và cập nhật dữ liệu cho các chuyên mục:

1. Thư viện tài liệu

2. Danh bạ điện thoại

3. Lịch công tác BGĐ

       
 
Bản quyền thuộc Sở Tài Chính Thanh Hóa
Địa chỉ: Nam Đại lộ Lê Lợi, TP. Thanh Hóa. Điện thoại: 02373.666.1001. FAX: 02376.661.017
Trưởng Ban biên tập: Giám đốc - Đinh Cẩm Vân
Website được phát triển bởi Công ty cổ phần phát triển công nghệ Lam Kinh - www.lamkinh.com