Tìm kiếm
    Liên kết Website
    Bản đồ hành chính Tỉnh
    Giá vàng
Giá vàng - ngày 25/09/2020
Loại Giá mua Giá bán
Nguồn:www.sacombank-sbj.com
    Thăm dò ý kiến
Bạn đánh giá thế nào về website này?


    Số lượt truy cập
Hôm nay 11681
Hôm qua 27067
Tuần này 158374
Tháng này 780074
Tất cả 28297154
Browser   (Today) Chi tiết >>
    Đăng nhập
 
 
   
Thứ năm, 03/09/2015
Ngành Tài chính 70 năm phát triển, trưởng thành và công hiến

Sau gần 30 năm thực hiện công cuộc đổi mới do Đảng khởi xướng và lãnh đạo, đất nước ta đã giành được nhiều thành tựu vẻ vang trên tất cả các lĩnh vực. Đồng hành cùng với sự phát triển chung của đất nước, ngành tài chính Việt Nam nói chung và ngành tài chính Thanh Hóa nói riêng đã có những đóng góp tích cực trong quá trình kiến thiết và xây dựng quê hương, đất nước.

Năm nay, kỷ niệm 70 năm ngày thành lập ngành tài chính Việt Nam là dịp để các thế hệ cán bộ công chức, viên chức ngành tài chính cùng nhìn lại một chặng đường lịch sử đầy thử thách, chông gai nhưng rất đỗi hào hùng. Bước vào giai đoạn hội nhập và phát triển, ngành tài chính Thanh Hóa đang tiếp tục khẳng định vai trò quan trọng trong việc cung cấp, quản lý, phân bổ, cân đối nguồn lực tài chính cho phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh của tỉnh.

Cách đây 70 năm, ngày 28/8/1945, Chính phủ cách mạng lâm thời nước Việt Nam dân chủ cộng hòa đã ban hành sắc lệnh thành lập “Quỹ độc lập” - tổ chức tiền thân của ngành tài chính Việt Nam. Từ đó đến nay, ngày 28/8 đã trở thành ngày truyền thống của ngành. Suốt 70 năm qua, ngành tài chính Việt Nam đã phục vụ đắc lực cho công cuộc kháng chiến và dựng xây đất nước.

Ngày 1/11/1951, Ty Tài chính Thanh Hóa được thành lập, tiền thân của Sở Tài chính Thanh Hóa ngày nay. Lúc bấy giờ, Ty Tài chính có nhiệm vụ giúp Ủy ban kháng chiến hành chính tỉnh thống nhất quản lý tài chính, đảm bảo việc sử dụng hợp lý và tiết kiệm ngân sách, phục vụ đắc lực cho công cuộc kháng chiến chống Pháp.

Ngày ấy, Ty tài chính Thanh Hóa đã triển khai thực hiện có hiệu quả các chính sách Thuế của Chính phủ mới ban hành; nhiều biện pháp tăng nguồn thu cũng đã được thực hiện, như: phát hành công phiếu, công trái, thu buôn chuyến hàng hóa giữa vùng tự do và vùng tạm bị chiếm. Thời gian này, Thanh Hóa bắt đầu thực hiện chính sách thuế nông nghiệp mới của Chính phủ, thu gộp 2 năm 1951-1952, tổng số thuế thu được gần 100.000 tấn thóc. Do chính sách thuế đúng đắn và được nhân dân thực hiện nghiêm túc nên trong hoàn cảnh chiến tranh ác liệt, năm 1953, lần đầu tiên sau Cách mạng Tháng Tám, ngân sách nhà nước đã bội thu 16%, tạo điều kiện thuận lợi thực hiện “lệnh tổng động viên, tất cả cho tiền tuyến, tất cả để chiến thắng”. Kết quả thu nộp thuế nông nghiệp bằng thóc của nhân dân Thanh Hóa đã có vai trò quan trọng, đảm bảo tài chính cho cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp của quân và dân ta đi đến thắng lợi hoàn toàn.

Tiếp tục phát huy tư tưởng tài chính dựa vào sức dân thời kỳ kháng chiến chống Pháp, trong kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, ngành tài chính đã vận dụng sáng tạo, linh hoạt quan điểm lấy dân làm gốc, dựa vào nhân dân và phát triển thành một hình thức tài chính độc đáo, đặc sắc riêng ở miền Nam là tài chính tại chỗ. Cách mạng miền Nam đã có những hoạt động tài chính thích hợp với từng giai đoạn để cùng với sự chi viện của Trung ương và miền Bắc XHCN, huy động mọi nguồn lực tài chính tại chỗ của nhân dân, đáp ứng kịp thời nhu cầu hoạt động đấu tranh của các lực lượng cách mạng miền Nam.

Sự nghiệp tài chính ở cả hai miền thời kỳ này đã phục vụ có hiệu quả công cuộc bảo vệ miền Bắc XHCN, chi viện ở mức cao nhất sức người, sức của cho đồng bào miền Nam ruột thịt, góp phần tạo nên Đại thắng mùa Xuân năm 1975, giải phóng hoàn toàn miền nam, thống nhất đất nước.

Đất nước hòa bình, ngành tài chính đã đẩy mạnh thực hiện nhiệm vụ thu để chi cho nhu cầu phát triển KTXH. Nền tài chính cũng chuyển hướng từ chỗ cung cấp chủ yếu cho kháng chiến sang phục vụ cho công cuộc kiến thiết đất nước. Tuy nhiên, do hậu quả chiến tranh còn nặng nề, thiên tai xảy ra liên tiếp, nguồn thu ngoài nước giảm mạnh do chiến tranh biên giới xảy ra, cơ chế tập trung quan liêu bao cấp nặng nề cùng với chính sách bao vây cấm vận kinh tế của Mỹ đã tác động đến bội chi ngân sách. Việc tổ chức thực hiện nhiệm vụ của ngành tài chính gặp nhiều khó khăn. Lúc này, ngành tài chính đã tổ chức hàng loạt nhiệm vụ quan trọng nhằm ổn định kinh tế, thúc đẩy sản xuất phát triển, cải thiện đời sống nhân dân và củng cố quốc phòng, an ninh.

Tháng 12 năm 1988, tại kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa VIII đã đề ra Nghị quyết đổi mới chính sách tài chính quốc gia, thống nhất ngân sách từ Trung ương đến địa phương.

Ngày 01/01/1990, UBND tỉnh Thanh Hóa đã ban hành QĐ số 1558 thành lập Sở Tài chính - Vật giá trên cơ sở nhập Ủy ban vật giá tỉnh vào Sở Tài chính, tách chức năng thu thuế khỏi sở để thành lập Cục thuế tỉnh và chi cục thuế các huyện, thị, thành lập hệ thống kho bạc nhà nước để kiểm soát việc thu, chi ngân sách ở các địa phương. Sở Tài chính-Vật giá là cơ quan chuyên môn trong lĩnh vực tài chính ngân sách, giá cả của UBND tỉnh, các cơ quan tài chính khác như kho bạc, cục thuế chịu sự chỉ đạo và quản lý của cơ quan quản lý chuyên ngành ở Trung ương. Đến nay, hệ thống các tổ chức tài chính chuyên ngành đã được kiện toàn theo hướng chuyên môn hóa.

Từ năm 1998, công tác tài chính của tỉnh hướng trọng tâm vào việc thực hiện Luật Ngân sách nhà nước. Trong giai đoạn 2001-2005, tốc độ tăng trưởng kinh tế của tỉnh đạt 9,1%, thu ngân sách nhà nước trên địa bàn liên tục tăng qua các năm, năm 2005 đạt 1.329 tỷ đồng, tăng trung bình hằng năm 22,8%. Các nguồn thu từ hoạt động sản xuất kinh doanh tại địa phương tập trung vào các doanh nghiệp sản xuất hàng hóa, dịch vụ, nhất là các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài và các doanh nghiệp lớn do các bộ, ngành trung ương quản lý ngày một tăng.

Nhở tăng trưởng nguồn thu nên chi ngân sách địa phương năm 2001 đạt 1.557 tỷ đồng, đến năm 2005 đạt trên 3000 tỷ đồng, bình quân chi 2.249 tỷ đồng trên năm. Đây là động lực giúp cho nền kinh tế của tỉnh luôn duy trì mức tăng trưởng cao hơn mức tăng trưởng bình quân chung của cả nước. Từ năm 2005 đến 2010, kinh tế của tỉnh duy trì được mức tăng trưởng khá. Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn bình quân luôn đạt từ 1.500-2000 tỷ đồng 1 năm. Những đóng góp quan trọng của ngành tài chính trong việc khai thác và bồi dưỡng nguồn thu qua các năm đã góp phần làm gia tăng quy mô ngân sách, đảm bảo các điều kiện để thực hiện thắng lợi kế hoạch phát triển KT-XH của tỉnh giai đoạn 2006-2010. Tổng chi ngân sách địa phương giai đoạn này, bình quân mỗi năm đạt gần 5.700 tỷ đồng. Cơ cấu phân phối và sử dụng nguồn lực tài chính có nhiều chuyển biến tích cực theo hướng giảm bao cấp từ ngân sách, tăng dần tỷ trọng vốn từ các thành phần kinh tế ngoài nhà nước, nhất là khu vực có vốn đầu tư nước ngoài.

5 năm gần đây (2010-2015), nền kinh tế thế giới và trong nước gặp rất nhiều khó khăn, thách thức. Đặc biệt, năm 2012, do ảnh hưởng của suy thoái kinh tế thế giới dẫn đến hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp bị đình trệ, sức mua thị trường giảm; hàng hóa tồn kho lớn; số doanh nghiệp giải thể, ngừng hoạt động nhiều; bất động sản đóng băng; thời tiết, dịch bệnh diễn biến phức tạp đã tác động lớn đến việc thực hiện dự toán thu ngân sách.

Trước tình hình đó, ngành tài chính Thanh Hóa  đã phối hợp với các ngành liên quan chủ động tham mưu giúp UBND tỉnh áp dụng hàng loạt các biện pháp chống thất thu ngân sách, sắp xếp, tiết kiệm chi ngân sách, tranh thủ sự ủng hộ của Trung ương nên vẫn bảo đảm được các nhiệm vụ chi thường xuyên của tỉnh, thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng và đáp ứng được mục tiêu phát triển KTXH của tỉnh.

Dấu ấn của ngành tài chính Thanh Hóa trong 5 năm gần đây còn được thể hiện rõ nét thông qua việc nghiên cứu, tham mưu và đề xuất các giải pháp đổi mới, đẩy mạnh tiết kiệm chi tiêu hành chính, tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, hỗ trợ doanh nghiệp phát triển, đồng thời, đề xuất các chính sách, giải pháp tài chính gắn liền với hiện đại hóa ngành, trong đó chú trọng đơn giản hóa, cải cách thủ tục hành chính, tạo môi trường thuận lợi cho các nhà đầu tư, các doanh nghiệp vào sản xuất kinh doanh để tăng nguồn thu cho ngân sách tỉnh. Trong giai đoạn này, thu chi ngân sách của tỉnh có mức tăng trưởng nhanh, số thu chi ngân sách địa phương tăng gấp 2 lần so với giai đoạn từ 2006-2010. Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tăng nhanh qua các năm, từ 5.289 tỷ đồng (năm 2010) lên 7.526 tỷ đồng (năm 2014), tốc độ tăng thu ngân sách nhà nước bình quân hằng năm đạt trên 12,2%.

Với nguồn thu cao, ngành tài chính đã phối hợp với các ngành liên quan tham mưu giúp tỉnh tập trung bố trí vốn để hoàn thành nhiều công trình, dự án lớn trong các lĩnh vực giao thông, nông nghiệp, y tế, giáo dục, văn hóa, xã hội ở các địa phương. Chi ngân sách của tỉnh năm 2010 đạt 14.578 tỷ đồng thì đến năm 2014 đã tăng lên 23.123,6 tỷ đồng. Đặc biệt, ngành tài chính đã phối hợp chặt chẽ với các ngành liên quan phân bổ nguồn vốn để đẩy nhanh tiến độ xây dựng hạ tầng nông thôn, phục vụ sản xuất nông nghiệp và phúc lợi công cộng. Tất cả đã làm cho diện mạo của các vùng nông thôn trong tỉnh ngày càng khởi sắc.

Ngoài đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn, ngân sách tỉnh cùng với sự hỗ trợ của ngân sách trung ương và các nguồn vốn khác của tỉnh còn tập trung đầu tư vào các công trình kết cấu hạ tầng KTXH trọng điểm. Hệ thống hạ tầng Khu kinh tế Nghi Sơn, khu công nghiệp Bỉm Sơn, KCN công nghệ cao Lam Sơn - Sao Vàng, KCN Lễ Môn được đầu tư đồng bộ. Các dự án giao thông quan trọng như Tuyến đường từ Cảng hàng không Thọ Xuân đi Khu KT Nghi Sơn; đường vành đai phía Tây TP. Thanh Hoá, nâng cấp Quốc lộ 15A, Quốc lộ 217, Quốc lộ 47 được khởi công xây dựng. Các công trình cầu Nguyệt Viên, Yên Hoành, Chiềng Nưa đã được hoàn thành và đưa vào sử dụng. Đặc biệt, ngày 5 tháng 2 năm 2013 đã đánh dấu bước phát triển mới của ngành giao thông - vận tải Thanh Hóa, khi Cảng Hàng không Thọ Xuân được khánh thành và khai trương đường bay Thanh Hóa – TP Hồ Chí Minh. Chỉ trong thời gian ngắn đưa vào khai thác, Cảng hàng không Thọ Xuân đã thu hút lượng hành khách ngày càng tăng. Hiện nay, tỉnh Thanh Hóa đang tiếp tục quy hoạch, đầu tư nơi đây trở thành Cảng hàng không quốc tế. Với việc đầu tư hoàn thiện hệ thống hạ tầng giao thông, Thanh Hoá đã trở thành một trong những địa phương có hệ thống giao thông đồng bộ của cả nước, bao gồm cả đường bộ, đường sắt, đường hàng không và cảng biển nước sâu, góp phần quan trọng thúc đẩy kinh tế, xã hội của tỉnh phát triển.

Kết cấu hạ tầng KTXH được tăng cường đã tăng sức hấp dẫn của tỉnh Thanh Hóa trong con mắt của các nhà đầu tư. 5 năm qua, đã có hàng trăm doanh nghiệp trong và ngoài nước đăng ký đầu tư sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh, tạo nền tảng để Thanh Hóa tăng tốc trên con đường đổi mới. Những công trình trọng điểm đó đều có nguồn lực từ ngân sách. Có thể nói, ngành tài chính đã làm tốt vai trò là công cụ mở đường để phát triển, chăm lo, nuôi dưỡng, động viên, khai thác và quản lý tốt các nguồn lực cho xã hội, phục vụ thực hiện thắng lợi các mục tiêu KTXH, QPAN mà Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII đã đề ra. Có lẽ, hầu hết các lĩnh vực đều có nguồn vốn từ ngân sách, nhất là các công trình giáo dục, văn hóa, xã hội, như: đầu tư nâng cấp bệnh viện đa khoa tỉnh, cải tạo, nâng cấp các bệnh viện huyện, thị xã, thành phố; đầu tư tu bổ, tôn tạo, chống xuống cấp nhiều di tích lịch sử, văn hóa, như Lam Kinh, đền bà Triệu, thành nhà Hồ; xây dựng mới các công trình thư viện tỉnh, trung tâm triển lãm hội chợ quảng cảo tỉnh, nhà hát Lam Sơn, trường ĐH Hồng Đức, trường ĐH Văn hóa - Thể thao và Du lịch; hỗ trợ xây dựng mới, nâng cấp hàng chục nghìn phòng học kiên cố, hàng nghìn nhà văn hóa thôn..v..v..đã tạo ra một diện mạo khang trang, hiện đại cho khắp các vùng, miền trong tỉnh.

Công cuộc đổi mới của đất nước và của tỉnh ngày càng đi vào chiều sâu. Các quan hệ quốc tế ngày càng mở rộng. Cả đất nước đang hội nhập vào xu thế phát triển chung của thời đại, ngành tài chính Việt Nam cũng đang không ngừng đổi mới, đảm bảo cho hoạt động tài chính thông thoáng, hiệu quả. Việc thực hiện trao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm cho các cơ quan, đơn vị sự nghiệp trong sử dụng lao động và nguồn lực tài chính đã phát huy được mọi khả năng về lao động, kỹ thuật, công nghệ, từng bước nâng cao thu nhập cho người lao động và huy động được sự đóng góp của cộng đồng xã hội.

Trong lĩnh vực quản lý ngân sách, ngành đã giảm nhiều thủ tục hành chính trung gian, thời gian các cuộc thanh tra được rút ngắn, không gây phiền hà cho đơn vị, đồng thời đã giúp các đơn vị chấn chỉnh lại công tác quản lý tài chính, đưa công tác hạch toán kế toán vào nề nếp, góp phần tích cực vào thực hiện Luật Ngân sách nhà nước, Luật kế toán, Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, Luật phòng chống tham nhũng và các Luật thuế.

Việc phân bổ vốn đã tập trung bố trí để thanh toán nợ đọng, nợ ứng xây dựng cơ bản nhằm khắc phục tình trạng nợ xây dựng cơ bản kéo dài. Tích cực giao kế hoạch và dự toán thực hiện các chính sách phát triển kinh tế, chương trình mục tiêu địa phương nhằm thúc đẩy sản xuất, phát triển kinh tế xã hội, xây dựng nông thôn mới, xóa đói giảm nghèo....đạt được mục tiêu, phát huy hiệu quả cao nhất nguồn vốn ngân sách nhà nước. Các chính sách an sinh xã hội, xóa đói giảm nghèo được bảo đảm đủ nguồn kinh phí để thực hiện, góp phần ổn định đời sống nhân dân.

Trong những năm qua, công tác quản lý, hướng dẫn tài chính-ngân sách cũng được Sở Tài chính Thanh Hóa thực hiện có hiệu quả. Sở đã thông báo giao dự toán hằng năm cho các đơn vị hành chính sự nghiệp thuộc tỉnh quản lý; gắn việc giao dự toán với phương án giao cơ chế tự chủ cho các cơ quan, đơn vị sau khi có quyết định của UBND tỉnh; thông báo dự toán ngân sách hằng năm cho các huyện, thị xã, thành phố; thẩm định trình UBND tỉnh phê duyệt phân bổ kinh phí chương trình mục tiêu quốc gia, chương trình mục tiêu địa phương đúng quy định. Việc phân bổ kinh phí đảm bảo đúng mục đích, đúng đối tượng và phù hợp với quy định hiện hành. Công tác quản lý tài sản công, quản lý giá cả thị trường và thực hiện nhiệm vụ giải phóng mặt bằng cũng được Sở Tài chính Thanh Hóa thực hiện có hiệu quả.

Về công tác quản lý tài chính doanh nghiệp, sở Tài chính đã đôn đốc các doanh nghiệp nhà nước lập báo cáo và thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính hằng năm; đánh giá hiệu quả sử dụng vốn nhà nước, tình hình thực hiện nhiệm vụ quản lý tài chính tại các doanh nghiệp nhà nước; đôn đốc các doanh nghiệp nộp ngân sách tồn đọng. Phối hợp với các ngành chức năng thẩm định dự toán hỗ trợ kinh phí cho các doanh nghiệp thủy nông và các huyện. Hướng dẫn cổ phần hóa các Doanh nghiệp nhà nước; tham mưu cho tỉnh ban hành các chính sách liên quan đến cổ phần hóa, chuyển các công ty TNHH một thành viên thành 2 thành viên, xử lý những tồn tại về tài chính trong quá trình chuyển đổi.

Xác định rõ vai trò của công tác thanh tra nên trong 5 năm qua, Sở Tài chính Thanh Hóa đã lập kế hoạch thanh tra tập trung vào các lĩnh vực nhạy cảm, những lĩnh vực có số thu ngân sách nhà nước lớn, lĩnh vực chi an sinh xã hội, chi sự nghiệp kinh tế và đầu tư xây dựng cơ bản. Qua thanh tra tại 83 đơn vị đã chấn chỉnh nhiều sai sót phát sinh ở cơ sở; kiến nghị xử lý tài chính trên 10 tỷ đồng, góp phần tích cực vào công tác quản lý và điều hành hoạt động tài chính, ngân sách của tỉnh.

Để nâng cao hiệu quả quản lý, điều hành hoạt động tài chính, ngân sách, những năm gần đây, Sở Tài chính Thanh Hóa tiếp tục đẩy mạnh công tác cải cách hành chính trong toàn hệ thống. Hoàn thành việc lắp đặt phòng “một cửa” theo yêu cầu chung về cải cách hành chính theo Đề án 30; tiếp tục rà soát các thủ tục hành chính để trình bãi bỏ các thủ tục không còn hiệu lực thi hành. Từ 76 thủ tục hành chính năm 2010 đến nay đã được đơn giản hóa, rút xuống còn 12 thủ tục.

Kết quả nổi bật nhất trong công tác cải cách hành  của Sở Tài chính Thanh Hóa, đó là đã thực hiện quản lý theo chương trình ISO 9001-2008, quản lý văn bản và xử lý hồ sơ công việc thông qua hệ thống TD-OFFICE đảm bảo chất lượng và thời gian. Ngoài ra, các đơn vị trong ngành đã triển khai vận hành có hiệu quả hệ thống Thông tin Quản lý Ngân sách - Kho bạc (TABMIS) thông qua hệ thống TABMIS công tác quản lý thu chi ngân sách của toàn tỉnh được thực hiện quản lý theo thời gian thực, từng bước cung cấp hệ thống các báo cáo phục vụ cho yêu cầu quản lý, điều hành của cơ quan tài chính và chính quyền các cấp.

Trong chặng đường 70 năm phát triển của ngành tài chính Việt Nam, ngành tài chính Thanh Hóa cũng đã phát triển mạnh mẽ và đạt được những thành tích đáng tự hào. Đội ngũ cán bộ tài chính đã được nâng cao về trình độ chuyên môn nghiệp vụ và lý luận chính trị. Nhớ lại ngày đầu thành lập với quân số ít ỏi, chỉ có 25 cán bộ và phần lớn chưa qua các lớp đào tạo chuyên môn mà chỉ tự mình trau dồi, học tập. Nhưng bằng trách nhiệm và nhiệt huyết cách mạng, họ đã đặt nền móng để xây dựng một nền tài chính độc lập, tự chủ, một nền tài chính cách mạng gắn bó máu thịt với công cuộc dựng nước và giữ nước của dân tộc.

Năm tháng qua đi, thế hệ những cán bộ tài chính thời kỳ đầu hôm nay người mất, người còn, nhưng những công lao đóng góp của họ mãi mãi vẫn là hành trang cho các thế hệ cán bộ công chức ngành tài chính Thanh Hóa tiếp bước, noi theo. Giờ đây, bước vào giai đoạn hội nhập và phát triển đòi hỏi cán bộ tài chính phải có trình độ chuyên môn giỏi, có bản lĩnh chính trị vững vàng, có nhiệt tình, tâm huyết với nghề. Trải qua rèn luyện thực tế, đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức ngành Tài chính Thanh Hóa nói chung và sở Tài chính nói riêng đã trưởng thành nhanh chóng. Đến nay, toàn ngành tài chính từ tỉnh đến cơ sở đã có trên 90% có trình độ Đại học, trên đại học, số cán bộ có trình độ thạc sỹ ngày càng tăng. Cán bộ tài chính của các xã, phường được đào tạo bài bản, có trình độ từ trung cấp trở lên và thường xuyên được đào tạo, tập huấn nâng cao chuyên môn, nghiệp vụ.

Những thành tựu mà ngành tài chính Thanh Hóa đạt được trong suốt chặng đường dài đầy khó khăn, thử thách vừa qua là kết tinh công sức, trí tuệ, tài năng và tinh thần đoàn kết của các thế hệ trong ngành. Những phần thưởng như: Huân chương độc lập hạng 3, Huân chương Lao động hạng Nhất, hạng Nhì, hạng Ba do Chủ tịch nước trao tặng, những Cờ thi đua, những bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tài chính, của Tỉnh ủy, UBND tỉnh Thanh Hóa trao tặng chính là sự khẳng định những công lao, đóng góp to lớn của ngành tài chính tỉnh đối với sự nghiệp cách mạng của dân tộc cũng như đối với công cuộc đổi mới của tỉnh.

Có lẽ, không một ngành kinh tế nào lại gánh vác trên vai một trách nhiệm nặng nề đối với toàn xã hội như ngành tài chính. Ý thức được vai trò là huyết mạch của nền kinh tế, những người làm công tác tài chính của tỉnh đã và đang quyết tâm hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ của Đảng, Nhà nước mà trực tiếp là Tỉnh ủy, HĐND và UBND tỉnh Thanh Hóa giao phó.

 Trong lịch sử 70 năm xây dựng, phát triển và trưởng thành, ngành tài chính cách mạng Việt Nam đã ghi nhận sự cống hiến công sức, tâm huyết của rất nhiều bậc lão thành cách mạng và lớp lớp cán bộ, công chức, viên chức ngành tài chính “vừa hồng, vừa chuyên”. Trong thư gửi cán bộ ngành tài chính ngày 20-2-1952, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dành cho ngành tài chính lời dạy lớn, còn nguyên giá trị đến hôm nay: “… Cần phải ra sức học tập quản lý tài sản quốc gia mà ngành mình phụ trách. Đồng thời phải trau dồi đạo đức cách mệnh: chí công vô tư, cần, kiệm, liêm, chính…”. Lời dạy của Người đã trở thành kim chỉ nam cho hành động của các thế hệ cán bộ, công chức, viên chức ngành tài chính ngay từ thời kỳ đầu thành lập cho đến bây giờ và mãi mãi về sau. Học tập và làm theo tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, mỗi cán bộ tài chính phải thật sự thấm nhuần đạo đức cách mạng, thật sự “cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư”.

70 năm qua kể từ thời kỳ đầu thành lập, trải qua các giai đoạn cách mạng giải phóng dân tộc và dựng xây đất nước, ngành tài chính Việt Nam cũng như ngành tài chính Thanh Hóa luôn gánh vác trên vai những nhiệm vụ vô cùng nặng nề nhưng đã để lại nhiều kỳ tích. Qua mỗi chặng đường, trong mỗi khó khăn, họ đều nỗ lực hoàn thành và viết nên những trang sử vẻ vang.

Cùng với cả nước, tỉnh Thanh Hóa đang tiến nhanh trên con đường đổi mới và hội nhập sâu rộng đòi hỏi một nguồn tài chính hùng mạnh. Bằng năng lực, trí tuệ, kinh nghiệm và trách nhiệm với tỉnh, với nhân dân, những người làm công tác tài chính tỉnh Thanh Hóa nguyện sẽ đoàn kết, đồng lòng, chung vai góp sức, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, xứng đáng với truyền thống vẻ vang 70 năm xây dựng, phát triển và trưởng thành của ngành tài chính Việt Nam./.

Nguồn tin: Phòng QLNS-STC,   Tác giả: Đỗ Mạnh Trinh
In tin    Gửi email    Phản hồi    Lượt truy cập: 84419


Theo dòng sự kiện:
 Tổ chức Đại hội Đảng bộ Sở Tài chính Thanh Hóa lần thứ 23 (11/06/20)
 Sở Tài chỉnh tổ chức thăm và hỗ trợ người dân vùng mua lũ (17/09/18)
 Người phát ngôn và cung cấp thông tin báo chí (06/09/18)
 Triển khai tập huấn các quy định mới trong lĩnh vực tài chính ngân sách, Luật quản lý, sử dụng tài sản công (20/08/18)
 Tổ chức Đại hội chi bộ trực thuộc Đảng bộ Sở Tài chính nhiệm kỳ 2017 -2020. (10/08/17)
 Nghị quyết Đại hội Hội Khuyến học cơ quan Sở Tài chính lần thứ nhất – nhiệm kỳ 2014 - 2019  (12/11/14)
 Cơ chế quản lý tài chính của Quỹ đầu tư phát triển địa phương  (14/04/14)
 Quy chế làm việc của Sở Tài chính Thanh Hóa (14/03/14)
 Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Văn phòng, Thanh tra và các phòng chuyên môn nghiệp vụ thuộc Sở Tài chính Thanh Hóa (14/03/14)
 Nâng cao công tác xây dựng Đảng trong sinh hoạt chi bộ hàng tháng.  (14/03/14)


Các tin khác:
 TÌNH HÌNH THU CHI NSNN THÁNG 02 NĂM 2014 (05/03/14) (64096)
 Sở Tài chính phát động thi đua và đăng ký danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng năm 2014 (25/02/14) (62720)
 QUAN NIỆM VỀ TỨ ĐỨC “CÔNG – DUNG – NGÔN – HẠNH”  (25/02/14) (69845)
 Lịch sử ngày Quốc tế Phụ Nữ 8-3 (25/02/14) (68804)
 Hiện trạng ứng dụng CNTT ở cơ quan Tài chính Tỉnh Thanh Hóa. (12/08/13) (69215)
 Thực hiện chính sách bảo vệ và phát triển đất trồng lúa ở Thanh Hóa (12/08/13) (71515)
 Cán bộ, đảng viên Sở Tài chính Thanh Hóa thực hiện Nghị quyết Trung ương IV Khóa XI (09/08/13) (69412)
 Nâng mức hỗ trợ đóng BHYT cho người thuộc hộ cận nghèo  (02/07/12) (82926)
 Xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2013 (02/07/12) (72452)
 Bộ Tài chính: Giao ban tình hình thực hiện chương trình công tác tháng 5 và triển khai chương trình công tác tháng 6 năm 2012 (15/06/12) (71487)
THỐNG KÊ SỐ LƯỢNG HỒ SƠ DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN
Đến ngày 04/09/2020
891
Trực tuyến: 891
Trực tiếp: 0
Xem chi tiết
    Thư viện Video
    Thông báo

Trang WEB đã nâng cấp và cập nhật dữ liệu cho các chuyên mục:

1. Thư viện tài liệu

2. Danh bạ điện thoại

3. Lịch công tác BGĐ

       
 
Bản quyền thuộc Sở Tài Chính Thanh Hóa
Địa chỉ: Nam Đại lộ Lê Lợi, TP. Thanh Hóa. Điện thoại: 02373.666.1001. FAX: 02376.661.017
Trưởng Ban biên tập: Giám đốc - Đinh Cẩm Vân
Website được phát triển bởi Công ty cổ phần phát triển công nghệ Lam Kinh - www.lamkinh.com